I. LETO VERE  - utrjujmo vero z molitvijo, branjem in premišljevanjem Svetega pisma.

II. ROMANJE na Svete Gore, Bizeljsko, Brestanico in grad Rajhenburg bo v soboto, 7. septembra. Cena prevoza in vstopnine za grad Rajhenburg je 14 €.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: GOMILCI

  VERSKI TISK: Družina, Misijonska, Prijatelj

 

Zupnik | Sunday 25 August 2013 - 11:15 am | | Default

I. LETO VERE  - utrjujmo vero z molitvijo, branjem in premišljevanjem Svetega pisma.

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: GOMILCI

  
 VERSKI TISK: Družina

  OKLIC: Valič – Muraj

 

Zupnik | Saturday 24 August 2013 - 09:34 am | | Default

 I. LETO VERE  - utrjujmo vero z molitvijo, branjem in premišljevanjem Svetega pisma.

 II. praznik MARIJNEGA VNEBOVZETJA – zapovedani praznik – 15. avgust. Vabljeni k mašam v župnijsko ali kakšno romarsko cerkev. Patri s Ptujske gore vabijo…

 II. CELODNEVNO ČEŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA – na Rokovo, 16. avgusta. Lepo vabljeni!

 Po vaseh bomo molili po naslednjih urah:

8.–9.: Jiršovci, Gomila, Drstelja,

9.–10.: Grajenščak, Placar in Janežovci,

11.–12.: Levanjci in Desenci,

12.–13.: Destrnik, Dolič in Zg. Velovlek,

13.–14.: Vintarovci,

14.–15.: Zasadi, Strmec in Svetinci,

15.–16.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh,

16.–17.: Janežovski Vrh in Gomilci.

Lepo vabljeni k češčenju in povabite se med seboj. Svete maše bo vodil p. Damjan Tikvič

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: GOMILCI

VERSKI TISK: Družina

Zupnik | Wednesday 14 August 2013 - 8:29 pm | | Default

I. LETO VERE  - utrjujmo vero z molitvijo, branjem in premišljevanjem Svetega pisma.

 II. SLOVENSKA JAKOBOVA POT – v nedeljo, 4. avgusta gremo na to pot. Informacije v župnišču oz. na WWW.jakobova-pot.si.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DRSTELJA I (od št. 1 do 25)

 VERSKI TISK: Družina

Zupnik | Sunday 04 August 2013 - 09:22 am | | Default