I. VEROUK  - počitnice. Srečanje MLADIH animatorjev za Oratorij bo v soboto, 3. maja ob 19. uri.

 II. ŠMARNICE – vsak večer v mesecu maju ob 18. uri v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni!

                                   Za šmarnice ob znamenjih se prijavite!

 III. 2. maj – prvi petek

 IV. srečanje MOLITVENE skupine bo v soboto, 3. maja pri in po sveti maši.

 V. srečanje ZAKONSKE skupine bo v nedeljo, 4. maja ob 15. uri.

 VI. priprava za KRST bo v soboto, 3. maja ob 17. uri.

 VII. FLORJANOVO – v nedeljo, 4. maja ob 10. uri. Gasilci obeh društev lepo vabljeni!

 VIII. IZPOVED VERE in zaključek verouka za devetošolce bo v nedeljo, 4. maja ob 10. uri.

 IX. KALANJE DRV bo v torek, 29. maja ob 9. uri. Lepo prosim za pomoč.

 VERSKI TISK:  Družina, Ognjišče

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče: DRSTELJA I (od št. 1. do 25)

 

Zupnik | Wednesday 30 April 2014 - 08:15 am | | Default

I. SLOVESNOST SVETE BIRME – 21. 4. 2014 ob 10. uri. 37 birmancev, ki jih priporočamo v molitev.

 II. VEROUK  - velikonočne počitnice.

 III. CVETNA NEDELJA – Bog povrni gasilcem obeh društev za butare ob križu.

 
 IV. VELIKI TEDEN –  Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri obredih, molivcem ob božjem grobu,  pevcem, pritrkovalcem, svečarjem, ministrantom, mežnarjem vsem, ki ste počistili cerkev, župnišče in okolico, jo okrasili…

V. Vabljeni k ogledu razstave, ki so jo pripravili iz DRUŠTVA KMETIC, v župnišču.

 VI. Lesena obloga v prezbiteriju – hvala g. Branku Horvatu in sodelavcem za hitro izvedbo. prezbiterij je dobil novo lepo podobo.   

VERSKI TISK: Zgibanka - Molitev za nove duhovne poklice.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče: DOLIČ I (od št. 1. do 20)

Zupnik | Friday 25 April 2014 - 07:42 am | | Default

VEROUK je redno po urniku. Odpade samo v petek – veliki petek.

 III. Nadaljujemo  z  DEVETDNEVNICO v čast Svetemu Duhu. Posebej vabljeni birmanci, botri in njhovi starši. Vsak večer ob 19. uri. Srečanje z birmovalcem bo v torek, 15. apr. ob 18. uri. Po sveti maši bo srečanje s čalni ŽPS

IV. CVETNA NEDELJA. Ob 10. uri bo blagoslov obnovljenega križa in blagoslov zelenja pred cerkvijo. Lepo se zahvalimo g. Boštjanu Peseku iz Doliča za zastonjsko obnovo. Po deseti sveti maši bo pred cerkvijo pasijon – KUD Petrijanec.   Lepo vabljeni!  Bog povrni gasilcem obeh društev za lepi butari pri križu pred cerkvijo.

 V. postna SPOVED, vsak dan pred sveto mašo, na cvetno nedeljo spoveduje tuj spovednik. Vabljeni!

         Spoved bolnikov in starejših bo v torek, 15. apr. Spoved je bistveni del priprave na Veliko noč.

 VI. VELIKI TEDEN – vabljeni k mašam in obredom VELIKEGA ČETRTKA (imeli bomo obred umivanja nog (očetom letošnjih birmancev)) in molitveno uro, velikega PETKA IN SOBOTE, in sicer vsak večer ob 19. uri, ter k  VELIKONOČNI PROCESIJI na VELIKO NOČ ob 7. uri – prav gotovo pa k sveti maši! Lepo vabljeni!   VELIKI TEDEN naj bo velik tudi za našo vero in odnos do Kristusa.

 VII. MOLITVE OB BOŽJEM GROBU na Veliko soboto, 19. apr, se prosim udeležite v čim večjem številu iz vsake vasi, po redu, kakor ste povabljeni v župnijskem listu. Blagoslov jedil je po ustaljenem redu:

 (glejte župnijski list)

VERSKI TISK:  Družina, Misijonska obzorja

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče: starši birmancev in birmanci (v sredo 16. 4. ob 16. uri)

Zupnik | Saturday 19 April 2014 - 08:25 am | | Default

POSTNI ČAS …., postna postava – več molitev, dobrih del, odpovedi…, ob petkih zdržek mesa,  križev pot v nedeljo ob 10. uri...    Postna akcija Karitas - 40 dni brez alkohola… vzemite spodbude…

 KRIŽEV POT na peto postno nedeljo, 6. 4., vodi zakonska skupina.

I.  PEVSKI ZBOR ima vaje v četrtek, 10. apr. ob 20. uri.   OTROŠKI ZBOR ima vaje v nedeljo ob 8.30.

II. VEROUK je redno po urniku. Srečanje za starše prvoobhajancev in prvoobhajance bo v nedeljo, 6. apr. po deseti sveti maši.                    SREČANJE MLADIH bo v soboto, 12. apr. ob 18. uri.

  III. SEMINAR nove evangelizacije – reflektorij minoritskega samostana na Ptuju, v torek, 7. in 8. apr. ob 19 uri (ob 18. je sveta maša) – fra. Ivo Pavić – Obhajanje novega življenja

 IV. ŠTERNTALSKI KRIŽEV POT – bo v nedeljo, 6. apr. ob 16. uri. Vabljeni!

 V. V petek, 11. aprila bo  ob 19. uri seja Župnijskega pastoralnega sveta. Člani vzemite vabila v zakristiji.

 VI. V soboto 12. aprila, ob 19. uri začnemo z  DEVETDNEVNICO v čast Svetemu Duhu. Posebej vabljeni birmanci, botri in njhovi starši.

 VII. prihodnjo nedeljo, 13. aprila bo CVETNA NEDELJA. Ob 10. uri bo blagoslov obnovljenega križa in blagoslov zelenja pred cerkvijo. Lepo se zahvalimo g. Boštjanu Peseku iz Doliča za zastonjsko obnovo. Po deseti sveti maši bo pred cerkvijo pasijon – KUD Petrijanec.   Lepo vabljeni!

  VERSKI TISK:  Družina, Novi svet, Prijatelj

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DESTRNIK I (od št. 1. do 30)

Zupnik | Tuesday 08 April 2014 - 06:55 am | | Default

POSTNI ČAS …., postna postava – več molitev, dobrih del, odpovedi…, ob petkih zdržek mesa,  križev pot v nedeljo ob 10. uri...    Postna akcija Karitas - 40 dni brez alkohola… vzemite spodbude…

 KRIŽEV POT na četrto postno nedeljo, 30. 3., vodijo bralci.

                        Na peto postno nedeljo, 6. 4. vodi zakonska skupina.

 I.  PEVSKI ZBOR ima vaje v petek, 4. apr. ob 20. uri.   OTROŠKI ZBOR ima vaje v nedeljo ob 8.30.

 II. VEROUK je redno po urniku. BIRMANCI prosijo za molitev – zadaj na stojalu so listki z imeni.

            Srečanje za starše prvoobhajancev in prvoobhajance bo v nedeljo, 6. apr. po deseti sveti maši.

                        SREČANJE MLADIH bo v soboto, 5. apr. ob 17. uri.

 III. REVIJA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV župnij dekanije Ptuj in Zavrč – Bog povrni za delo in darove.

 IV. SEMINAR nove evangelizacije – reflektorij minoritskega samostana na Ptuju, v torek, 1. apr. ob 19 uri (ob 18. je sveta maša) – g. Ciril Čuš – Ozdravljenje se začne… ko se predamo Jezusu…

 V. PRIPRAVA ZA KRST – bo v soboto, 5. apr. ob 17. uri.

 VI. ŠTERNTALSKI KRIŽEV POT – bo v nedeljo, 6. apr. ob 16. uri. Vabljeni!

 VI. Priprava drv – kalanje in žaganje – v četrtek ob 9. uri. Lepo prosim za pomoč.

  VERSKI TISK: Družina, Ognjišče

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DESENCI

Zupnik | Tuesday 01 April 2014 - 06:57 am | | Default