1. PEVSKI ZBOR ima vaje v petek, 1. maja ob 20. uri. OTROŠKI ZBOR v nedeljo ob 8.30.

 VEROUK  - počitnice

II.  Imenovanje članov ŽPS bo v nedeljo, 26. 4. pri deseti sveti maši.

III. Nadškofovsko posvečenje p. Alojzija Cvikla bo v nedeljo 26. 4. ob 15. uri v mariborski stolnici. Vabljeni!

 IV. V petek je prvi petek.

V soboto je prva sobota – molitvena ura  - vabljeni tudi starši veroučencev.

            Srečanje MOLITVENE skupine.

 V. FLORJANOVO – v nedeljo 3. 5. ob10. uri.

IZPOVED VERE in zaključek verouka za DEVETOŠOLCE bo v nedeljo, 3. 5. pri deseti sveti maši.

 VII. ŠMARNICE in blagoslov križa bo v nedeljo, 3. 5. ob 16. uri pri LOVRECU v Jiršovcih.

Šmarnice so vsak večer (razen nedelje)  v mesecu maju ob 18. uri. Vabljeni starši in veroučenci, otroci... 

VIII. Vabimo vas za posredovanje podatkov o žrtvah 1. svetovne vojne.  Seznam boste dobili pri izhodu oz. ga lahko dobite v župnišču.      

 VERSKI TISK: Družina

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: JIRŠOVCI II. (Čuček, vrh, Samec, Potrč, Gomila)

Zupnik | Tuesday 28 April 2015 - 05:59 am | | Default

  1. PEVSKI ZBOR ________________. OTROŠKI ZBOR v nedeljo ob 8.30.

 II. Dekanijska revija cerkvenih pevskih zborov bo v nedeljo, 19. 4. ob 15. uri pri Sv. Petru in Pavlu na Ptuju. Sodeloval bo tudi naš zbor. Vabljeni!

 III. VEROUK je redno po urniku.

 Srečanje MLADIHanimatorjev bo v petek, 24. aprila ob 17. uri.

 IV. Molitvena DEVETDNEVNICA, od 17. do 25. aprila 2015, za nadškofa Alojzija in nadškofijo; za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih in za družine.

Molitvena ura v naši župniji bo v sredo po večerni sveti maši. Lepo vabljeni!

 V. Imenovanje članov ŽPS bo v nedeljo, 26. 4. pri deseti sveti maši.

       VERSKI TISK: Družina

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: JANEŽOVSKI VRH II. (od št. 26. naprej)

Zupnik | Monday 20 April 2015 - 08:55 am | | Default

  1. PEVSKI ZBOR ima vaje v petek, 17. apr. ob 20. uri. OTROŠKI ZBOR v nedeljo ob 8.30.

  1. Dekanijska revija pevskih zborov bo v nedeljo, 19. 4. ob 15. uri pri Sv. Petru in Pavlu na Ptuju.  Revije se bo udeležil tudi naš zbor. Vabljeni!

 III. VEROUK je redno po urniku. Verouk za 9. razred bo v soboto, 18. 4. od 8. do 10. ure.

Srečanje za starše PRVOOBHAJANCEV in PRVOOBHAJANCE bo v nedeljo, 19. 4. po deseti sveti maši.

 Srečanje MLADIHanimatorjev bo v petek, 17. aprila ob 17. uri.

 IV. Molitvena DEVETDNEVNICA, od 17. do 25. aprila 2015, za nadškofa Alojzija in nadškofijo; za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih in za družine. vabljeni k molitvi.

       VERSKI TISK: Družina, Novi svet

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DRSTELJA II. (od št. 26. naprej)

Zupnik | Tuesday 14 April 2015 - 09:39 am | | Default

I.  PEVSKI ZBOR ima vaje v petek, 10. apr. ob 20. uri. OTROŠKI ZBOR v nedeljo ob 9.30.

 II. VEROUK   - počitnice.

SREČANJE MLADIH – animatorjev bo v soboto, 11. aprila ob 18. uri.

 III. Srečanje ZAKONSKE skupine bo v nedeljo, 12. 4. ob 15. uri.

 IV. CVETNA NEDELJA – Bog povrni gasilcem obeh društev za butare ob križu.

 V. VELIKI TEDEN –  Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri obredih, molivcem ob božjem grobu…

Vsem, ki ste sodelovali pri procesiji, pevcem, pritrkovalcem, svečarjem, nosačem neba, ministrantom, mežnarjem vsem, ki ste počistili cerkev, župnišče in okolico, jo okrasili…

      VERSKI TISK: ----

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DOLIČ II. (od št. 21. naprej)

Zupnik | Tuesday 07 April 2015 - 06:14 am | | Default