I.  VEROUK  - počitnice. 

 II.  Vaje OTROŠKEGA zbora so v nedeljo ob 8.30.

 Srečanje MLADIH – ANIMATORJEV bo v soboto, 25. 6. ob 18. uri. Vabljeni!

 III. MOLITEV ZA DOMOVINO. Pri obeh svetih mašah v nedeljo, 19. 6. Sveta maša za domovino bo v petek, 24. 6. ob 19. uri. Vabljeni! Radi molimo tudi za našo domovino in njene ljudi. 

IV. ORATORIJ bo od 29. 6. do 3. 7. Prijavnice so v zakristiji oz. župnišču. Vabljeni.

 V. ŽUPNIJSKI ŠPORTNI DAN, bo danes, v nedeljo, 19. 6. ob 15. uri pri piceriji Mica v Janežovcih. Lepo vabljeni!

 VI.  IZLET teh, ki so redno hodili k šmarnicam in njihovih staršev, otrok pevskega zbora in ministrantov bo v nedeljo, 26. 6. ob 13. uri. Prijavite se.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: LEVANJCI I (od št. 1 do št. 15)

 VERSKI TISK: Družina

Zupnik | Saturday 25 June 2016 - 8:39 pm | | Default

I.  VEROUK  - počitnice. 

 II.  Vaje OTROŠKEGA zbora so v nedeljo ob 8.30.

 Srečanje MLADIH – ANIMATORJEV bo v soboto, 18. 6. ob 18. uri. Vabljeni!

 III. MOLITEV ZA DOMOVINO. Pri obeh svetih mašah v nedeljo, 19. 6. Vabljeni! Radi molimo tudi za našo domovino in njene ljudi.

 IV. ORATORIJ bo od 29. 6. do 3. 7. Prijavnice so v zakristiji oz. župnišču. Vabljeni.

 V. ŽUPNIJSKI ŠPORTNI DAN, bo v nedeljo, 19. 6. ob 15. uri pri piceriji Mica v Janežovcih. Lepo vabljeni!

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: JIRŠOVCI I (od Petriča do Lovreca)

 VERSKI TISK: Družina

Zupnik | Wednesday 15 June 2016 - 07:42 am | | Default

I.  VEROUK  - počitnice. 

 II.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo___________   Vaje OTROŠKEGA zbora so v nedeljo ob 8.30.

 Srečanje MLADIH – ANIMATORJEV bo v soboto, 11. 6. ob 18. uri. Vabljeni!

 III. Ob letošnjem jubileju, 25-letnici samostojne države, je prav, da se spomnimo in obeležimo spomin na dogodke, ki so bili ključni za svobodo, enotnost, pogum in neodvisnost. Na območju Občine Destrnik so potekale aktivnosti pri osamosvajanju, zato vas vse vabim na OKROGLO MIZO DESTRNIK 1991, KI BO V SREDO, 8. JUNIJA 2016, OB 19. URI V VOLKMERJEV DOMU KULTURE. Na dogodke bodo s 25-letno distanco gledali skozi oči mladih in tistih, ki so vojno doživljali – pripadnikov 77. Območnega štaba TO Ptuj, predstavnikov Slovenske vojske in predstavnikov lokalnih skupnosti. Vabljeni!

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: JANEŽOVSKI VRH I (od št. 1. do 25.)

 VERSKI TISK: Družina, Prijatelj, Novi Svet , Glasnik

   OKLIC: Brunčič – Hojs in  Rajšp - Horvat        

Zupnik | Saturday 11 June 2016 - 07:42 am | | Default

I.  VEROUK  - počitnice.  Veroučenci 6. in 7. razreda, ki še nimajo vse urejeno, naj pridejo jutri, v ponedeljek, 30. 5.  ob 7.40 da uredijo, kar je potrebno.

 II.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo v sredo ob 20. uri.  Vaje OTROŠKEGA zbora so v nedeljo ob 8.30.

Srečanje MLADIH – ANIMATORJEV bo v soboto, 4. 6. ob 18. uri. Vabljeni!

III. Mesec maj – MARIJIN mesec. Šmarnice bodo tudi v nedeljo, 29. 5. ob 15. uri pri Kovačičevem križu v Ločkem vrhu,  Vabljeni! 

V petek je prvi petek in obisk bolnikov in prva sobota molitvena ura.

 IV. ŽEGNANJE OB GODU SV. URBANA,  40. obletnica mašništva g. Mirka Horvata in blagoslov obnovljene fasade ŽUPNIŠČA in nadstreška vrat.

Hvala dobrim gospodinjam za sladke dobrote in  kruh, vinogradnikom za vino. Hvala za vso podporo in sodelovanje, izvajalcem za njihovo delo, Občini in Čistemu mestu za donatorstvo in vsem dobrotnikom. Bog povrni.

 V. PRIPRAVA ZA KRST, bo v petek, 3. 6. ob 19.30.

 V. V četrtek 2. 6. 2016 poteka v naši občini akcija ZBIRANJA NEVARNIH odpadkov od gospodinjstev. Zbiral se bo: odpadna zdravila, pesticidi, baterije, akumulatorji, odpadna motorna olja, embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi,  barve, laki, lepila, razni spreji, jedilna olja…ipd. Na dveh lokacijah in sicer:  Destrnik pri gasilskem domu od 14:00 do 15:30 in na parkirišču pri Mici v Janežovcih 16:00 do 17:30.  Nevarne odpadke,vas prosimo, da prinesete na prevzemno mesto v omenjenem času zbiranja.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: JANEŽOVCI

 VERSKI TISK: Družina, Ognjišče

Zupnik | Friday 03 June 2016 - 08:39 am | | Default