I.  VEROUK je redno po urniku (od ponedeljka do srede).

 IZPOVED VERE in zaključek verouka za devetošolce bo v nedeljo, 23. 4. pri deseti sveti maši.

Srečanje za starše prvoobhajancev in prvoobhajance bo v nedeljo, 23. 4. po deseti sveti maši.

 II.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo_______ Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob 8.30.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: STRMEC

 VERSKI TISK: Družina

 OKLIC: Hrepevnik - Jerič

Zupnik | Tuesday 25 April 2017 - 07:44 am | | Default

I.  VEROUK – velikonočne počitnice.

 IZPOVED VERE in zaključek verouka za devetošolce bo v nedeljo, 23. 4. pri deseti sveti maši.

Srečanje za starše prvoobhajancev in prvoobhajance bo v nedeljo, 23. 4. po deseti sveti maši.

 II.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo_______ Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob 8.30.

 III. Bog povrni GASILCEM obeh društev za butare ob križu.

         VELIKI TEDEN –  Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri obredih, molivcem ob božjem grobu…   Vsem, ki ste sodelovali pri procesiji, pevcem, pritrkovalcem, svečarjem, nosačem neba, ministrantom, mežnarjem,  vsem, ki ste počistili cerkev, župnišče in okolico, jo okrasili…

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: PLACAR I  (spodnji del)

 

Zupnik | Monday 17 April 2017 - 10:36 pm | | Default

I. Postni čas:  VELIKI TEDEN. Družinski križev pot k sv. Ani v nedeljo, 9.4. ob 15. uri.

II.  VEROUK  je samo za prvoobhajance, 3. razred. Veroučenci lepo vabljeni k obredom velikega tedna.

III.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo_______ Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob 8.30.

IV. V nedeljo, 9. aprila je CVETNA NEDELJA. Ob 10. uri bo blagoslov zelenja pred cerkvijo. Hvala GASILCEM obeh društev za butare pred cerkvijo.

Velikonočno SPOVEDOVANJE – na voljo je apovednik. Spoved bolnikov in starejših bo v torek, 11. 4. – prijavite jih.

Priložnost za spoved pa je tudi vsak dan pred sveto mašo in na Ptuju v kloštru.

V. VELIKI TEDEN – vabljeni k mašam in obredom VELIKEGA ČETRTKA in k molitveni uri, velikega PETKA IN SOBOTE, in sicer vsak večer ob 19. uri, ter k  VELIKONOČNI PROCESIJI na VELIKO NOČ ob 7. uri – prav gotovo pa k sveti maši! Lepo vabljeni!   VELIKI TEDEN naj bo velik tudi za našo vero in odnos do Kristusa.

VI. MOLITVE OB BOŽJEM GROBU na Veliko soboto, 15. aprila se prosim udeležite v čim večjem številu iz vsake vasi. Blagoslov jedil je po ustaljenem redu: Potrudimo se, da Jezus v cerkvi ne bo sam …

MOLITVE pred Najsvetejšim v cerkvi

9.–10.: Jiršovci in Gomila

10.–11.: Drstelja in Grajenščak

11.–12.: Placar in Janežovci

12.–13.: Levanjci, Desenci, Zg. Velovlek

13.–14.: Destrnik in Dolič

14.–15.: Vintarovci

15.–16.: Zasadi, Svetinci in Strmec

16.–17.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh

17.–18.: Janežovski Vrh in Gomilci

in vsi tisti, ki se molitev niso mogli udeležiti čez dan

Blagoslov jedi

8.30, 12.30, 17.00: v cerkvi

9.00: pri Belečevi kapeli (Podpršak)

9.30: pri Krambergerjevi kapeli (Trnovski Vrh)

10.00: pri Kosovi kapeli (Ločki vrh)

10.30: pri kapeli v Svetincih

11.00: pri Pihlarjevi kapeli (Levanjci)

11.15: pri Vrtičevi kapeli (Zg. Velovlek)

11.45: pri Murkovi kapeli (Zagaji)

13.00: pri Koglarjevi kapeli (Zg. Velovlek))

13.30: pri kapeli v Janežovcih

14.00: pri Potočnikovem križu (Jiršovci)

14.30: pri Severjevi kapeli v Placarju

15.00: pri Zagorškovem križu (Drstelja)

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: VSA ŽUPNIJA – v sredo ob 15. uri. Vabljeni!

VERSKI TISK: Družina

Zupnik | Monday 10 April 2017 - 09:14 am | | Default

I.  VEROUK je redno po urniku – velikonočna spoved.

 Srečanje za mlade bo v soboto, 8. 4. ob 16. uri – čiščenje gozda. Lepo vabljeni!

Vaje ŽUPNIJSKEGA PEVSKEGA ZBORA bodo po dogovoru.

              Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

II. Postni čas: več molitve, več dobrih del in več odpovedi. 40 dni brez alkohola.

                 KRIŽEV POT v nedeljo ob 10. uri: 2. aprila molijo mladi.

III. Srečanje MINISTRANTOV bo v soboto, 8. 4. ob 9. uri.

 IV. Srečanje ZAKONSKE skupine bo v soboto, 8. 9. ob 20. uri.

 V. V nedeljo, 9. 4. bo CVETNA NEDELJA – blagoslov zelenja bo pri obeh mašah. Pri deseti sveti maši bo blagoslov pred cerkvijo. SPOVEDNI DAN – na voljo bo tuj spovednik. Spoved bolnikov in starejšeih bo v torek, 11. 4. Prijavite jih.

 VI. Župnije na Ptuju prirejajo SEMINAR nove evangelizacije »Radost ljubezni«. V ponedeljek 3.4. od 17. do 19. ure v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju.

 P. dr. Smiljan Kožul – Slavljenje, sveta maša in predavanje. Vabljeni!

 VII. ŠTERNTALSKI KRIŽEV POT, bo v nedeljo, 2. 4. ob 16. uri. Vabljeni!. Če kdo potrebuje prevoz, prosim povejte. Dobimo se ob 15. uri pred župniščem. Vabljeni!

 VII. DELOVNA AKCIJA – I. KOPANJE v novem vinogradu, v sredo 5. 4. ob 16. uri.

II. spravilo drv, bo v četrtek, 6. 4. ob 9. uri. Lepo vabljeni in prošeni za pomoč.

 VERSKI TISK: Družina

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: LOČKI VRH I. (od št. 1. do št. 28.)

Zupnik | Sunday 02 April 2017 - 9:44 pm | | Default

I VEROUK je redno po urniku. Srečanje za mlade – animatorje bo v soboto, 1. 4. ob 19. uri. Vabljeni!

 II. Postni čas: več molitve, več dobrih del in več odpovedi. 40 dni brez alkohola.

                 KRIŽEV POT v nedeljo ob 10. uri: 26. 3.birmanci (7. in 8. r);      2. 4.mladi

 III Vaje ŽUPNIJSKEGA PEVSKEGA ZBORA bodo v nedeljo pred revijo.

                  Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

 IV. Župnije na Ptuju prirejajo SEMINAR nove evangelizacije »Radost ljubezni«. Vsak torek ob 19. uri v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju. Ob 18. uri je sveta maša v cerkvi.

 28. 3.  ob 19. uri – Iskrena predanost Jezusu – g. Ciril Čuš

V. TEDEN DRUŽINE, od 19. do 25. 3. Materinski dan  - zahvala otrok staršem bo v nedeljo, 26. 3. pri deseti sveti maši. Lepo vabljeni! Hvala katehistinji Majdi, otroškemu zboru in vsem, ki ste pomagali.

 VI. Srečanje pevskih zborov dekanij Ptuj in Zavrč, bo v nedeljo, 26. marca na Hajdini ob 15. uri. Vabljeni!

 VII. V soboto, 1. 4. je prva sobota srečanje MOLITVENE SKUPINE in molitvena ura. Vabljeni tudi starši in veroučenci.

 VIII. ŠTERNTALSKI KRIŽEV POT, bo v nedeljo, 2. 4. ob 16. uri. Vabljeni!. Če kdo potrebuje prevoz, prosim povejte.

 IX. DELOVNA AKCIJA – spravilo drv, bo v sredo, 29. 3. ob 9. uri. Lepo vabljeni in prošeni za pomoč.

 VERSKI TISK: Družina, Ognjišče

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: LEVANJCI I (od št. 1. do št. 15)

Zupnik | Sunday 02 April 2017 - 9:41 pm | | Default