I. Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 16. 11. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

 II. VEROUK je redno po urniku. 

Srečanje za starše birmancev in birmance, bo v nedeljo 19. 11. po deseti sveti maši. Vabljeni.

 Srečanje MLADIH bo v soboto, 18. 11. ob 8. uri Vabljeni!

 III. Seja ŽPS bo v petek, 17. 11. ob 18. uri. Vabila dobite po e pošti. Vabljeni!

 IV. ORATORIJSKI DAN za otroke, ki ga pripravljajo mladi bo v soboto, 18. 11. od 9. do 15. ure. Prijavnice lahko dobite v zakristiji ali pa v župnišču. Otroci lepo vabljeni!

 V.  MARTINOVA NEDELJA bo v nedeljo, 12. nov.  Po obeh mašah bo pokušnja vin; vinogradniki prošeni za vino, gospodinje pa za druge dobrote – Bog povrni.

 VI. DUHOVNI SEMINAR, bo v petek, 17. 11. in soboto 18. 11. na Vidmu pri Ptuju. Vabljeni!

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DRSTELJA I (od št. 1 do 25)

 VERSKI TISK: Družina , Novi svet, Marijanski koledar – 2,5 € in Pratika 5,5 €

Zupnik | Tuesday 14 November 2017 - 1:59 pm | | Default

I. Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 9. 11. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

 II. VEROUK je redno po urniku.  Srečanje MLADIH bo v soboto, 11. 11. ob 10. uri Vabljeni!

 III. ORATORIJSKI DAN za otroke, ki ga pripravljajo mladi bo v soboto, 18. 11. od 9. do 15. ure. Prijavnice lahko dobite v zakristiji ali pa v župnišču. Otroci lepo vabljeni!

 IV.  MARTINOVA NEDELJA bo prihodnjo nedeljo, 12. nov.  Po obeh mašah bo pokušnja vin; vinogradniki prošeni za vino, gospodinje pa za druge dobrote – Bog povrni.

 V. Duhovniški dnevi. V prihodnjih dneh bom na t.i. duhovniških dnevih z nadškofom Alojzijem Cviklom.

 VI. ZAHVALNA NEDELJA – Ob nadškofovi zahvali se zahvaljujem tudi kot tukajšnji župnik vsem Vam, za nesebično pomoč meni osebo in župniji v molitvi, delu in darovom. Bog povrni!

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DOLIČ I (od št. 1 do 30)

 VERSKI TISK: Marijanski koledar – 2,5 € in Pratika 5,5 €

Zupnik | Monday 06 November 2017 - 3:25 pm | | Default

I Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 2. 11. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

 II VEROUK  - počitnice.  Srečanje MLADIH bo v soboto, 4. 11. ob 17.30. Vabljeni!

 III. Praznik VSEH SVETIH – zapovedani praznik. Radi molimo za rajne… Maša na pokopališču in blagoslov grobov bo ob 14.30. Vabljeni.

Molitev rožnega venca bo od 18. – 19. ure. Zvonovi nas bodo vabili k molitvi! Vabljeni!

 IV. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – DUŠNO – v četrtek, 2.11. Vabljeni k svetim mašam.

 V. Odpovejmo se razkošju na grobovih in pomagajmo revnim.

 VI. V petek je prvi petek in obisk bolnikov. V sobota pa prva sobota in molitvena ura. Vabljeni veroučenci in starši 2. razreda.¸

 VII. ORATORIJSKI DAN za otroke, ki ga pripravljajo mladi bo v soboto, 18. 11. od 9. do 15. ure. Prijavnice lahko dobite v zakristiji ali pa v župnišču. Otroci lepo vabljeni!

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DESTRNIK I (od št. 1 do 30)

 VERSKI TISK: Družina, Ognjišče, Marijanski koledar – 2,5 € in Pratika 5,5 €

Zupnik | Thursday 02 November 2017 - 12:27 pm | | Default