I. Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 1. 2. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

 II. VEROUK je redno po urniku.

 Srečanje za birmance in starše bo v nedeljo, 4. 2. 2018 po deseti sveti maši.             

 III. V petek, 2. 2. je prvi petek in obisk bolnikov. V soboto, 3. 2. pa prva sobota. Molitvena ura in srečanje MOLITVENE SKUPINE. Vabljeni k molitveni uri veroučenci in starši 5. razreda.

 IV. Priprava za KRST bo v petek, 2. 2. ob 18. uri.

 V. VERSKI TISK: Lepo vabljeni, da se naročite: tednik Družina – 101 €; mesečnik Ognjišče – 32 €; Novi svet, Glasnik, Misijonska Obzorja, Mohorjeve knjige… Posamezne izvode in zgibanko tednika družine vzemite zadaj na mizi.

         Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: SVETINCI I  (dolina)

 VERSKI TISK: Družina, Ognjišče

Zupnik | Monday 29 January 2018 - 08:35 am | | Default

I. Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 1. 2. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

 II. VEROUK je redno po urniku.

 Srečanje za birmance in starše bo v nedeljo, 4. 2. 2018 po deseti sveti maši.             

 III. V petek, 2. 2. je prvi petek in obisk bolnikov. V soboto, 3. 2. pa prva sobota. Molitvena ura in srečanje MOLITVENE SKUPINE. Vabljeni k molitveni uri veroučenci in starši 5. razreda.

 IV. Priprava za KRST bo v petek, 2. 2. ob 18. uri.

 V. VERSKI TISK: Lepo vabljeni, da se naročite: tednik Družina – 101 €; mesečnik Ognjišče – 32 €; Novi svet, Glasnik, Misijonska Obzorja, Mohorjeve knjige… Posamezne izvode in zgibanko tednika družine vzemite zadaj na mizi.

         Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: SVETINCI I  (dolina)

 VERSKI TISK: Družina, Ognjišče

Zupnik | Monday 29 January 2018 - 08:35 am | | Default

I. Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 25. 1. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

 II. VEROUK je redno po urniku.

DUHOVNE VAJE za birmance so od 26. do 28. 1. 2018 pri Sv. Trojici v Halozah. Prijavnice z navodili so birmanci dobili – spremljajmo jih z molitvijo.

 III. VERSKI TISK: Lepo vabljeni, da se naročite: tednik Družina – 101 €; mesečnik Ognjišče – 32 €; Novi svet, Glasnik, Misijonska Obzorja, Mohorjeve knjige… Posamezne izvode in zgibanko tednika družine vzemite zadaj na mizi.

         Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: STRMEC

 VERSKI TISK: Družina

 

Zupnik | Sunday 21 January 2018 - 8:10 pm | | Default

I. Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 18. 1. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

 II. VEROUK je redno po urniku.

 III. BLAGOSLOV DOMOV: 15.  in 16.  jan. – Vintarovci;

 IV. VERSKI TISK: Lepo vabljeni, da se naročite: tednik Družina – 101 €; mesečnik Ognjišče – 32 €; Novi svet, Glasnik, Misijonska Obzorja, Mohorjeve knjige

         Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: PLACAR I.  – ( spodnji del )

 VERSKI TISK: Družina

Zupnik | Sunday 14 January 2018 - 6:22 pm | | Default

I. Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 11. 1. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

II. VEROUK –  počitnice.

 III BLAGOSLOV DOMOV: 8. jan. – Svetinci; 9. jan. - Levanjc; 10. jan. – Dolič in Zg. Velovlek; 11. jan. – Ločki vrh; 12. in 13. jan. – Destrnik

 IV. VERSKI TISK: Lepo vabljeni, da se naročite: tednik Družina – 101 €; mesečnik Ognjišče – 32 €; Novi svet, Glasnik, Misijonska Obzorja, Mohorjeve knjige

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: LOČKI VRH I.  – ( zgornji od št. 1 do 28 )

 VERSKI TISK: Družina, Novi svet

 STATISTIKA    za leto 2017:

krstov 16 – (9 fantov in 7 deklic)  (4 zakonski, 1 civilnozakonski in 11 nezakonskih)

porok 8

pogrebov24 (13 moških  in 11 žensk )

veroučencev181

(Za leto 2016:       krstov 23 –        porok 12         pogrebov25         veroučencev185)

Zupnik | Wednesday 10 January 2018 - 07:28 am | | Default

I. Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 4. 1. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

II. VEROUK –  počitnice.

 III.  31. 12.: obhajanje praznika SVETE DRUŽINE.  Ob 10. uri bosta pri sveti maši srečanje ZAKONCEV JUBILANTOV in BLAGOSLOV OTROK. Bog povrni generalnemu vikarju in kanoniku g. Janezu Lesnika.  Zakonci JUBILANTI lepo vabljeni še na kratko srečanje v veroučno učilnico.  Hvala sodelavcem Karitas za postrežbo.

 IV V petek, 5. jan. je PRVI PETEK, v soboto, 6. jan. PRVA SOBOTA – molitvena ura. Srečanje molitvene skupine. Vabljeni k molitvi starši in veroučenci 4. razreda.

 V BLAGOSLOV DOMOV:– 2. in 3. jan. – Janežovci in Placar; 4. jan. - Janežovski vrh; 5. jan. - Strmec in Trnovski vrh; 6. jan. – Zasadi, Gomilci in Desenci;

 VI. VERSKI TISK: Lepo vabljeni, da se naročite: tednik Družina – 101 €; mesečnik Ognjišče – 32 €; Novi svet, Glasnik, Misijonska Obzorja, Mohorjeve knjige

         Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: LEVANJCI I.  – ( od št. 1 do 16 )

 VERSKI TISK: Družina, Marijanski koledar – 2,5 € in Pratika 5,5 €

Zupnik | Tuesday 02 January 2018 - 06:43 am | | Default