I VEROUK  je redno po urniku.

 II Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo v petek, 16. 11. ob 19. uri.

        Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob  8.45 uri.

 III  V nedeljo, 11. 11.: MARTINOVA nedelja – po obeh svetih mašah bo pogostitev s kruhom, pecivom in z drugimi dobrotami na župnijskem dvorišču.

Dobre gospodinje in vinogradniki, prošeni za dobrote. Tradicionalno bo tudi pokušnja mladih vin. Vabljeni!

Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki pri tem pomagate.

 IV 5. 12.: bo  MIKLAVŽEVANJE bo ob 17. uri. Prijave zbiramo do nedelje, 25. novembra. Držimo se tega datuma.

 V Srečanje ZAKONSKE skupine bo v soboto, 17. 11. ob 19. uri.

 VI Dekanijsko srečanje ŽPS bo v nedeljo, 18. 11. ob 15. uri na Hajdini v Gasilskem domu. Člani lepo vabljeni!

 VII – Rešitev nagradne uganke iz Župnijskega lista ….

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DESTRNIK  II (od št. 31 naprej)

 VERSKI TISK: Družina,   Marijanski koledar in Pratika

Zupnik | Monday 12 November 2018 - 7:45 pm | | Default

I VEROUK  je redno po urniku.

 II Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo ____________________________.

        Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob  8.45 uri.

 III Srečanje sodelavcev KARITAS, bo danes po deseti sveti maši

 IV  V nedeljo, 11. 11.: MARTINOVA nedelja – po obeh svetih mašah bo pogostitev s kruhom, pecivom in z drugimi dobrotami na župnijskem dvorišču.

Dobre gospodinje in vinogradniki, prošeni za dobrote. Tradicionalno bo tudi pokušnja mladih vin. Vabljeni!

 V. Duhovniški dnevi. V prihodnjih dneh bom na t.i. duhovniških dnevih z nadškofom Alojzijem Cviklom na Pohorju.

 VI. ZAHVALNA NEDELJA – Ob nadškofovi zahvali se zahvaljujem tudi kot tukajšnji župnik vsem Vam, za nesebično pomoč meni osebo in župniji v molitvi, delu in darovom. Bog povrni!

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: VINTAROVCI I (od št. 1 do št. 31)

 VERSKI TISK: Novi svet,   Marijanski koledar in Pratika

Zupnik | Sunday 04 November 2018 - 12:53 pm | | Default