I.  VEROUK  - počitnice.  ŠMARNICE – vsak dan ob 18. uri v cerkvi.

ŠMARNICE – v nedeljo, 5. 5. ob 15. uri pri Benkovi kapeli v Svetincih.

          Starši, veroučenci in prav vsi lepo vabljeni k tej lepi šmarnični pobožnosti!

 II.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo v nedeljo, 28. 4. ob 19.30. uri. .

Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob 9.00.

 III. V nedeljo, 28. aprila bo pri sveti mašiob 10. uri izpoved vere za devetošolce, ki zaključujejo verouk.

 IV. Srečanje mladih za pripravo na Oratorija bo v petek, 3. maja ob 17. uri.

 V. V petek, 3. 5. je prvi petek in obisk bolnikov, v soboto prva sobota in molitvena ura. Srečanje MOLITVENE skupine. K molitveni uri vabljeni starši veroučenci 8. razreda.

 VI. PRIPRAVA ZA KRST bo v petek, 3. 5. ob 19. uri.

 VII. 5. 5. - FLORJANOVA NEDELJA. Pri sveti maši ob 10. uri sodelujejo gasilci zveze in obeh društev. Lepo vabljeni!

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče: DRTELJA I (od št. 1 do št. 25)

 OKLIC: Šmid – Hauptman,  Fric - Hojnik

 VERSKI TISK: Ognjišče

Zupnik | Sunday 28 April 2019 - 12:06 pm | | Default

I.  VEROUK  - velikonočne počitnice. 

 II.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo ___________________ .

Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob 9.00.

 III. VELIKA NOČ in VELIKI TEDEN:

Bog povrni GASILCEM obeh društev za butare ob križu.

         VELIKI TEDEN –  Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri obredih, molivcem ob božjem grobu…   Vsem, ki ste sodelovali pri procesiji, pevcem, pritrkovalcem, svečarjem, nosačem neba, ministrantom, mežnarjem,  vsem, ki ste počistili cerkev, župnišče in okolico, jo okrasili…

 IV. Vabljeni k ogledu razstave, ki so jo pripravili iz DRUŠTVA KMETIC in je v župnišču.

 V. Srečanje mladih za pripravo na Oratorija bo v petek, 26. aprila ob 17. 30. uri.

 VI. V soboto, 27. aprila, ste ob 20. uri vabljeni v Volkmerjev dom kulture na komedijo Tadeja Toša. Vstopnice lahko kupite v predprodaji po 13€ v Piceriji pri Mici v Janežovcih, Baru Vrban v Destrniku, Gostišču Siva čaplja in Baru Čača v Trnovski vasi in na dan predstave po 15€.

 VII. V nedeljo, 28. aprila bo pri sveti mašiob 10. uri izpoved vere za devetošolce, ki zaključujejo verouk. 

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče: DOLIČ I (od št. 1 do št. 20)

 VERSKI TISK: Družina,

Zupnik | Monday 22 April 2019 - 7:11 pm | | Default

I. Postni čas:  VELIKI TEDEN. Družinski križev pot k sv. Ani bo danes ob 15. uri.    II.  VEROUK  - počitnice.  Veroučenci lepo vabljeni k obredom velikega tedna k svetim mašam.             

III.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo danes, v nedeljo, 14. 4.  zvečer ob 19. uri.

 Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob 9.00.

IV. CVETNA NEDELJA -  Hvala GASILCEM obeh društev za butare pred cerkvijo. Velikonočno SPOVEDOVANJE – na voljo je spovednik.   Spoved bolnikov in starejših bo v ponedeljek, 15. 4. – prijavite jih. Priložnost za spoved pa je tudi vsak dan pred sveto mašo in na Ptuju v kloštru.

V. VELIKI TEDEN – vabljeni k mašam in obredom VELIKEGA ČETRTKA in k molitveni uri, velikega PETKA IN SOBOTE, in sicer vsak večer ob 19. uri, ter k  VELIKONOČNI PROCESIJI na VELIKO NOČ ob 7. uri – prav gotovo pa k sveti maši! Lepo vabljeni!   VELIKI TEDEN naj bo velik tudi za našo vero in odnos do Kristusa.

VI. MOLITVE OB BOŽJEM GROBU na veliko soboto, 20. aprila se prosim udeležite v čim večjem številu iz vsake vasi. Blagoslov jedil je po ustaljenem redu: Potrudimo se, da Jezus v cerkvi ne bo sam …

MOLITVE pred Najsvetejšim v cerkvi

9.–10.: Jiršovci in Gomila

10.–11.: Drstelja in Grajenščak

11.–12.: Placar in Janežovci

12.–13.: Levanjci, Desenci, Zg. Velovlek

13.–14.: Destrnik in Dolič

14.–15.: Vintarovci

15.–16.: Zasadi, Svetinci in Strmec

16.–17.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh

17.30 –19.: Janežovski Vrh in Gomilci

in vsi tisti, ki se molitev niso mogli udeležiti čez dan

Blagoslov jedi

8.30, 12.30, 17.00: v cerkvi

9.00: pri Belečevi kapeli (Podpršak)

9.30: pri Krambergerjevi kapeli (Trnovski Vrh)

10.00: pri Kosovi kapeli (Ločki vrh)

10.30: pri kapeli v Svetincih

11.00: pri Pihlarjevi kapeli (Levanjci)

11.15: pri Vrtičevi kapeli (Zg. Velovlek)

11.45: pri Murkovi kapeli (Zagaji)

13.00: pri Koglarjevi kapeli (Zg. Velovlek)

13.30: pri kapeli v Janežovcih

14.00: pri Potočnikovem križu (Jiršovci)

14.30: pri Severjevi kapeli v Placarju

15.00: pri Zagorškovem križu (Drstelja)

VII. SEMINAR nove evangelizacije – dvorana minoritskega samostana, vsak postni torek ob 19. uri. 16. 4. – g. Toni Kmet– Krst v Svetem Duhu. VELOKONOČNA razstava  Društva kmetic v župišču.

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče: VSA ŽUPNIJA v sredo, 17. 4. ob 15. uri. VERSKI TISK: Družina,

Zupnik | Monday 15 April 2019 - 08:24 am | | Default

I. Postni čas:  VELIKI TEDEN. Družinski križev pot k sv. Ani bo danes ob 15. uri.

II.  VEROUK  - počitnice.  Veroučenci lepo vabljeni k obredom velikega tedna k svetim mašam.             

Srečanje za starše in veroučence 3. razreda bo v nedeljo, 14. 4. po sveti maši ob 10. uri.

III.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo danes, v nedeljo, 14. 4.  zvečer ob 19. uri.

 vvvVaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob 9.00.

IV. CVETNA NEDELJA -  Hvala GASILCEM obeh društev za butare pred cerkvijo. Velikonočno SPOVEDOVANJE – na voljo je spovednik.   Spoved bolnikov in starejših bo v ponedeljek, 15. 4. – prijavite jih.

Priložnost za spoved pa je tudi vsak dan pred sveto mašo in na Ptuju v kloštru.

V. VELIKI TEDEN – vabljeni k mašam in obredom VELIKEGA ČETRTKA in k molitveni uri, velikega PETKA IN SOBOTE, in sicer vsak večer ob 19. uri, ter k  VELIKONOČNI PROCESIJI na VELIKO NOČ ob 7. uri – prav gotovo pa k sveti maši! Lepo vabljeni!   VELIKI TEDEN naj bo velik tudi za našo vero in odnos do Kristusa.

VI. MOLITVE OB BOŽJEM GROBU na veliko soboto, 20. aprila se prosim udeležite v čim večjem številu iz vsake vasi. Blagoslov jedil je po ustaljenem redu: Potrudimo se, da Jezus v cerkvi ne bo sam …

MOLITVE pred Najsvetejšim v cerkvi

9.–10.: Jiršovci in Gomila

10.–11.: Drstelja in Grajenščak

11.–12.: Placar in Janežovci

12.–13.: Levanjci, Desenci, Zg. Velovlek

13.–14.: Destrnik in Dolič

14.–15.: Vintarovci

15.–16.: Zasadi, Svetinci in Strmec

16.–17.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh

17.30 –19.: Janežovski Vrh in Gomilci

in vsi tisti, ki se molitev niso mogli udeležiti čez dan

Blagoslov jedi

8.30, 12.30, 17.00: v cerkvi

9.00: pri Belečevi kapeli (Podpršak)

9.30: pri Krambergerjevi kapeli (Trnovski Vrh)

10.00: pri Kosovi kapeli (Ločki vrh)

10.30: pri kapeli v Svetincih

11.00: pri Pihlarjevi kapeli (Levanjci)

11.15: pri Vrtičevi kapeli (Zg. Velovlek)

11.45: pri Murkovi kapeli (Zagaji)

13.00: pri Koglarjevi kapeli (Zg. Velovlek)

13.30: pri kapeli v Janežovcih

14.00: pri Potočnikovem križu (Jiršovci)

14.30: pri Severjevi kapeli v Placarju

15.00: pri Zagorškovem križu (Drstelja)

VII. SEMINAR nove evangelizacije – dvorana minoritskega samostana, vsak postni torek ob 19. uri.

16. 4. – g. Toni Kmet– Krst v Svetem Duhu. VELOKONOČNA razstava  Društva kmetic v župišču.

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče: VSA ŽUPNIJA v sredo, 17. 4. ob 15. uri.

VERSKI TISK: Družina,

Zupnik | Monday 15 April 2019 - 08:23 am | | Default

I.  POSTNI ČAS:  – priprava na veliko noč – poseben čas milosti: več molitve, dobrih del (položnice Karitas)

 in odpovedi.…    Akcija Karitas – 40. dni brez alkohola… zgibanke…

Pred nami je cvetna nedelja – blagoslov presmecev in zelenja bo pri obeh mašah…

SPOVED – v nedeljo, 14. aprila bo na voljo tuj spovednik, ali pa pred vsako sveto mašo…

Obisk bolnikov in poved bo v ponedeljek, 15. aprila. Prijavite jih….

             KRIŽEV POT –  v nedeljo, 7. 4. ob 10. uri vodijo sodelavci KARITAS

Križev pot na Ptujski Gori vsako postno nedeljo ob 15. uri. Vabljeni!

Šterntalski KRIŽEV POT, v nedeljo, 7. 4. ob 16. uri na Kidričevem.

 II. VEROUK je redno po urniku. Posebne postne naloge…

Srečanje za starše in veroučence 3. razreda bo v nedeljo, 14. 4. po sveti maši ob 10. uri.

 III. Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo v _____________________.

            Vaje OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 9. uri.

 IV. Seja ŽPS bo v petek, 12. 4. ob 19.30. Člani dobite vabila po elektronski pošti.

 V. Srečanje ZAKONSKE skupine bo v soboto zvečer ob 20. uri.

 VI. SEMINAR nove evangelizacije – dvorana minoritskega samostana, vsak postni torek ob 19. uri.

9. 4. – p. Toni Brinjovc – Hvaležnost božjih otrok

 VII Radijski MISIJON -  7. – 14. 4. na radio OGGNJIŠČE. Vabljeni k poslušanju.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DESTRNIK I  (od št. 1. do 30)

 VERSKI TISK: Družina, Novi svet, Glasnik

Zupnik | Monday 08 April 2019 - 08:57 am | | Default

I.  POSTNI ČAS:  – priprava na veliko noč – poseben čas milosti: več molitve, dobrih del (položnice Karitas)

 in odpovedi.…    Akcija Karitas – 40. dni brez alkohola… zgibanke…

 KRIŽEV POT –  v nedeljo, 31. 3. ob 10. uri vodijo STARŠI PRVOOBHAJANCEV .

-         v nedeljo, 7. 4. ob 10. uri vodijo sodelavci KARITAS

Križev pot na Ptujski Gori vsako postno nedeljo ob 15. uri. Vabljeni!

Šterntalski KRIŽEV POT, v nedeljo, 7. 4. ob 16. uri na Kidričevem.

 II. VEROUK je redno po urniku. Posebne postne naloge…

 III. Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo v _____________________.

  Vaje OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 9. uri.

 IV. MATERINSKI DAN – vzemite majhne pozornosti veroučencev.

 V. Revija CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV dekanij Ptuj in Zavrč v nedeljo, 31. 3. ob 15. uri  pri Sv. Marjeti v Gorišnici. Udeležil se je tudi naš pevski zbor.

 VI. PRIPRAVA za krst, bo v petek 5. 4. ob 20. uri.

 VII. V petek, 5. 4. – prvi petek. Obisk bolnikov bo za veliko noč v ponedeljek, 15. 4.

V soboto prva sobota. Molitvena ura  - vabljeni veroučenci 7. razreda in starši. Srečanje MOLITVENE skupine.

 VII. SEMINAR nove evangelizacije – dvorana minoritskega samostana, vsak postni torek ob 19. uri.

2. 4. – g. Ciril Čuš – Sveti Duh nas poučuje.

 VIII. ROMANJE na Poljsko od 4. - 7. aprila z župnijo Bizeljsko. Več informacij dobite v župnišču.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DESENCI

VERSKI TISK: Družina

Zupnik | Monday 01 April 2019 - 5:01 pm | | Default