I VEROUK  - počitnice. Vabljeni pa veroučenci k svetim mašam.

 Srečanje MLADIH za pripravo božičnice bo v ponedeljek,  23. 12. ob 17. uri. Mladi lepo vabljeni!

 II Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora  v  _______uri. Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob 8.45 uri.

 III. v nedeljo, 22. 12. bo  božično SPOVEDOVANJE. Od 6.30 do 11. ure bo na voljo tudi tuji spovednik; lepo vabljeni …. Bog povrni spovedniku.

V ponedeljek, 23. 12.: SPOVED starejših in bolnih na domovih. Prosim, prijavite jih.

 IV. IV LUČ MIRU iz Betlehema, so prinesli skavti v nedeljo, 22. 12. 2019 k sedmi sveti maši.

25. 12.: BOŽIČ – praznik Gospodovega rojstva, svete maše ob 24.00,  7. in 10. uri. Hvala za postavljanje jaslic v cerkvi Francu Brenčiču, Miši in Sašu Simonič in zunaj pred cerkvijo župljanom vasi TRNOVSKI VRH. Hvala mladim za božičnico in vsem za kakršnokoli sodelovanje pri pripravi praznikov.

26. 12.: štefanovo – blagoslov vode in soli; pobiranje stolnine. Dan samostojnosti in enotnosti.

27. 12.: god sv. Janeza – blagoslov vina.

27. 12.: začetek blagoslova domov. Potekal bo po ustaljenem redu in tam, kjer ste na novo prijavljeni.

Blagoslov domov: 27. in 28. dec. – Jiršovci in Gomila;

 29. 12.: obhajanje praznika SVETE DRUŽINE.  Ob 10. uri bosta pri sveti maši srečanje ZAKONCEV JUBILANTOV in BLAGOSLOV OTROK. Zakonci jubilanti in družine z otroki, lepo vabljeni.

 V. Moška komorna skupina Kulturnega društva Destrnik z gosti vabi na Praznični koncert, ki bo v petek 27.12.2019 ob 18.30 uri v Volkmerjevem domu kulture. Prisrčno vabljeni.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: JIRŠOVCI III.  – (Dolina in Ricinje)

VERSKI TISK: Družina, Ognjišče, Novi svet,  Marijanski koledar in Pratika

Zupnik | Monday 23 December 2019 - 07:41 am | | Default

I VEROUK  - redno po urniku – spoved.  Vabljeni veroučenci in starši k svetim mašam.

Srečanje za BIRMANCE in STARŠE bo v nedeljo, 22. 12. po sveti maši ob 10. uri.

 Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 9. uri. Lepo vabljeni!

 II SVETOURBANSKO LETO: v petek, 13. 12. ob 17. uri sveta maša in po maši predavanje:  ŽUPNIJA NEKOČ in DANES – kaj pomeni biti župljan, g. mag. Srečko Hren, župnik župnije sv. Duha v Celju.

Udeležba: 23 navzočih, od tega en birmanec, en veroučenec in ena mama veroučenca…. ????

Večina veroučencev je poleg oznanila dobila v četrtek tudi vabila… Kje ste starši, veroučenci, mladi…

III. v nedeljo, 22. 12. bo  božično SPOVEDOVANJE. Od 6.30 do 11. ure bo na voljo tudi tuji spovednik; lepo vabljeni …. Vabljeni k spovedi tudi v mestne župnije na Ptuju… Brez spovedi bomo težko z notranjim veseljem praznovali praznik Jezusovega rojstva

V ponedeljek, 23. 12.: SPOVED starejših in bolnih na domovih. Prosim, prijavite jih.        

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: ZGORNJI VELOVLEK

 VERSKI TISK: Družina, Pratika – 5,90 in Marijanski Koledar – 2,50, ADVENTNI SOPOTNIK…. Božična devetdnevnica

Zupnik | Wednesday 18 December 2019 - 08:29 am | | Default

I VEROUK  - redno po urniku.  Vabljeni veroučenci in starši k svetim mašam.

BIRMANSKE SKUPINE v soboto, 7. 12. od 9. do 15. ure.

 II SVETOURBANSKO LETO: v petek, 13. 12. ob 17. uri sveta maša in po maši predavanje:  ŽUPNIJA NEKOČ in DANES – kaj pomeni biti župljan, g. mag. Srečko Hren, župnik župnije sv. Duha v Celju.

                                                                                                                                         LEPO VABLJENI!

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: ZASADI

 VERSKI TISK: Družina, Pratika – 5,90 in Marijanski Koledar – 2,50

Zupnik | Thursday 12 December 2019 - 8:19 pm | | Default

I VEROUK  - redno po urniku.  Vabljeni veroučenci in starši k svetim mašam.

BIRMANSKE SKUPINE v soboto, 7. 12. od 9. do 15. ure.

 II SVETOURBANSKO LETO: v petek, 13. 12. ob 17. uri sveta maša in po maši predavanje:  ŽUPNIJA NEKOČ in DANES – kaj pomeni biti župljan, g. mag. Srečko Hren, župnik župnije sv. Duha v Celju.

                                                                                                                                         LEPO VABLJENI!

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: ZASADI

 VERSKI TISK: Družina, Pratika – 5,90 in Marijanski Koledar – 2,50

Zupnik | Thursday 12 December 2019 - 8:19 pm | | Default

I VEROUK  - redno po urniku.  Vabljeni veroučenci in starši k svetim mašam.

BIRMANSKE SKUPINE v soboto, 7. 12. od 9. do 15. ure.

 II SVETOURBANSKO LETO: v petek, 13. 12. ob 17. uri sveta maša in po maši predavanje:  ŽUPNIJA NEKOČ in DANES – kaj pomeni biti župljan, g. mag. Srečko Hren, župnik župnije sv. Duha v Celju.

                                                                                                                                         LEPO VABLJENI!

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: ZASADI

 VERSKI TISK: Družina, Pratika – 5,90 in Marijanski Koledar – 2,50

Zupnik | Thursday 12 December 2019 - 8:19 pm | | Default

I VEROUK  - redno po urniku.  Vabljeni veroučenci in starši k svetim mašam.

BIRMANSKE SKUPINE v soboto, 7. 12. od 9. do 15. ure.

 II TEDEN KARITAS: Dobro iz vsega srca: Bog povrni.

1. 12.: nedelja Karitas; pri maši ob 10. uri sodelujejo sodelavci Karitas.

 III V petek, 6. 12. prvi petek in obisk bolnikov. V soboto, 7. 12. molitvena ura in srečanje MOLITVENE SKUPINE.

 III  ČLANICE DRUŠTVA KMETIC so pripravile razstavo adventnih venčkov in voščilnic. Razstava je na ogled danes in naslednjo nedeljo. Če vam bo kakšen venček všeč ga lahko odnesete na svoje domove. Vesele bi pa bile prostovoljnega prispevka.

 IV 5. 12.: bo  ob 17. uri MIKLAVŽEVANJE. Prijave zbiramo do nedelje, 1. decembra. Držimo se tega datuma. Prispevek je 10 €.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: VINTAROVCI II. (Vintarovški vrh)

 VERSKI TISK: Družina, Pratika – 5,90 in Marijanski Koledar – 2,50

Zupnik | Monday 02 December 2019 - 05:52 am | | Default