I  POSTNI ČAS:  –priprava na veliko noč – poseben čas milosti: več molitve, dobrih del in odpovedi.…    Akcija Karitas – 40. dni brez alkohola… ob postnih petkih – zdržek od mesa.

KRIŽEV POT, vaje OTROŠKEGA in odraslega PEVSKEGA ZBORA, kakor tudi druga srečanja odpadejo.

 II. VEROUK  - odpade. Vabljeni pa veroučenci,  da skupaj s starši vsak teden »predelate« dve lekciji -  poglavja, da ne bomo preveč zaostali… Birmanci in prvoohajanci pa se še posebej trudite za naloge in potrebno znanje…

Birmanci oddajte prijavnice, potrdila za botra in pismo nadškofu v nabiralnik župnišča…

Kako bo z birmo in prvim svetim obhajilom še ni nič rečenega.  Molimo, da se stanje glede virusa čim prej uredi…

 III. V petek je PRVI PETEK, obiska bolnikov ne bo; v soboto PRVA SOBOTA. Molimo za nove duhovne poklice.

 IV. Glede SVETIH MAŠ – maše pa vaših namenih bodo opravljene dogovorjenega dne. Duhovniki imamo navodilo, da vsak dan mašujemo po naročenih namenih ampak brez navzočnosti vernikov. Namene za svete maše lahko naročite tudi preko spleta ali po telefonu.

Sodelovanje pri bogoslužju na daljavo - pri sveti maši prisostvujemo tudi na daljavo.

Možnosti so bile objavljene že v prejšnjem oznanilu.

---- spremljajmo navodila in vabila tudi na spletnih straneh… Predvsem pa storimo vse in molimo, da se stvari okrog koronavirusa čim prej uredijo.   Oblike molitev in spodbude najdemo na spletu...

Tudi župnijska pisarna je zaprta… vse kar je potrebno urejajte preko telefona oz. spleta 041 402 468  - joze.skofic@gmail.com

Na župnijski strani so tudi navodila naših škofov za prihajajoče praznike….

Na CVETNO NEDELJO bom maševal ob 7. in 10. uri in obakrat blagoslovil tudi zelenje (brez navzočnosti vernikov) … Pripravite ga doma… in v duhu in molitvi sodelujete… Lahko pa obred blagoslova zelenja opravite sami po navodilih naših škofov…

 Verski tisk: Družina, Ognjišče

Zupnik | Sunday 29 March 2020 - 9:47 pm | | Default

I  POSTNI ČAS:  –priprava na veliko noč – poseben čas milosti: več molitve, dobrih del in odpovedi.…    Akcija Karitas – 40. dni brez alkohola… ob postnih petkih – zdržek od mesa.

KRIŽEV POT, vaje OTROŠKEGA in odraslega PEVSKEGA ZBORA, kakor tudi druga srečanja odpadejo.

 II. VEROUK  - odpade. Vabljeni pa veroučenci,  da skupaj s starši vsak teden »predelate« dve lekciji -  poglavja, da ne bomo preveč zaostali… Birmanci in prvoohajanci pa se še posebej trudite za naloge in potrebno znanje…

Birmanci oddajte prijavnice, potrdila za botra in pismo nadškofu v nabiralnik župnišča…

Kako bo z birmo in prvim svetim obhajilom še ni nič rečenega.  Molimo, da se stanje glede virusa čim prej uredi…

 III. TEDEN DRUŽINE.  Od 19. 3. – Jožefovega do 25. 3. - Materinski dan.

Bog povrni staršem in družinam za vaše pričevanje tudi na področju vere in krščanskega življenja.

25. 3. GOSPODOVO OZNANJENJE - Materinski dan. Iskrene čestitke materam in vsem ženam za poslanstvo, ki ga opravljate na družinskem, vzgojnem, duhovnem… področju. Bog povrni!

 IV. Glede SVETIH MAŠ – maše pa vaših namenih bodo opravljene dogovorjenega dne. Duhovniki imamo navodilo, da vsak dan mašujemo po naročenih namenih ampak brez navzočnosti vernikov. Namene za svete maše lahko naročite tudi preko spleta ali po telefonu.

Sodelovanje pri bogoslužju na daljavo - pri sveti maši prisostvujemo tudi na daljavo.

Možnosti so bile objavljene že v prejšnjem oznanilu.

---- spremljajmo navodila in vabila tudi na spletnih straneh… Predvsem pa storimo vse in molimo, da se stvari okrog koronavirusa čim prej uredijo.  Mnogo oblike molitev in spodbude najdemo na spletu...

Tudi župnijska pisarna je zaprta… vse kar je potrebno urejajte preko telefona oz. spleta 041 402 468  - joze.skofic@gmail.com

 Verski tisk: Družina

Zupnik | Sunday 22 March 2020 - 5:34 pm | | Default

I  POSTNI ČAS:  –priprava na veliko noč – poseben čas milosti: več molitve, dobrih del in odpovedi.…    Akcija Karitas – 40. dni brez alkohola… ob postnih petkih – zdržek od mesa.

KRIŽEV POT, vaje OTROŠKEGA in odraslega PEVSKEGA ZBORA, kakor tudi druga srečanja odpadejo..

 II. VEROUK  - odpade. Vabljeni pa veroučenci,  da skupaj s starši vsak teden »predelate« dve lekciji -  poglavja, da ne bomo preveč zaostali… Birmanci in prvoohajanci pa se še posebej trudite za naloge in potrebno znanje… Kako bo z birmo in prvim svetim obhajilom še ni nič rečenega.  Molimo, da se stanje glede virusa čim prej uredi…

 III. IZBIRA ČLANOV ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET  (ŽPS) za obdobje 2020 – 2025 - preloženo.

 IV. Glede SVETIH MAŠ – maše pa vaših namenih bodo opravljene dogovorjenega dne. Duhovniki imamo navodilo, da vsak dan mašujemo po naročenih namenih ampak brez navzočnosti vernikov.

Sodelovanje pri bogoslužju na daljavo - pri sveti maši prisostvujemo tudi na daljavo.

Možnosti:  - Radio Ognjišče: neposredni prenos od ponedeljka do petka ob 19. uri, v nedeljo pa ob 10. uri

- TV Exodus: predvajanje vsak dan ob 6., 12., 18. uri in ob polnoči

- TV Slovenija: neposredni prenos vsako 1. nedeljo v mesecu ob 10. uri na prvem programu

- Portal Pridi.com, prenos iz župnijske cerkve Marije Božje Matere v Kosezah: ob delavnikih ob 7. in 18.30 uri, ob nedeljah od 8. in 10. uri

- Kapucini Ljubljana – Štepanja vas imajo prenos na spletu: ob delavnikih ob 8. in 19. uri, ob nedeljah ob 6.30, 8., 9.15, 10.30 in 19. uri

- Kapucini Škofja Loka imajo prenos na spletu: od ponedeljka do petka ob 8. uri, ob nedeljah ob 8., 11. in 18. uri

- Bazilika Marije pomagaj na Brezjah ima prenos na spletu: od ponedeljka do petka ob 7., 8.30, 10. in 18. uri, ob sobotah ob 7., 8.30, 10., 16. in 18. uri ter ob nedeljah ob 7., 8.30, 10., 11.30, 16. in 18. uri

- Bazilika Matere usmiljenja Maribor https://www.bazilika.info/?page_id=996

---- spremljajmo navodila in vabila tudi na spletnih straneh nadškofije Maribor in Ljubljana…

Predvsem pa storimo vse in molimo, da se stvari okrog koronavirusa čim prej uredijo.

Tudi župnijska pisarna je zaprta… vse kar je potrebno urejajte preko telefona oz. spleta 041 402 468  - joze.skofic@gmail.com

Zupnik | Sunday 15 March 2020 - 09:03 am | | Default

SVETE MAŠE SO DO NADALJNJEGA ODPOVEDANE.

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. 

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.

b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).

          č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas. 

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

OSEBNA MOLITEV v cerkvi Sv. Urbana je možna samo po predhodnem dogovoru na tel: 041 402 468 in to do največ deset zdravih oseb….  Sicer pa več in radi molimo tudi osebno, po družinah...

Zupnik | Friday 13 March 2020 - 7:27 pm | | Default

I  POSTNI ČAS:  –priprava na veliko noč – poseben čas milosti: več molitve, dobrih del in odpovedi.…    Akcija Karitas – 40. dni brez alkohola… ob postnih petkih – zdržek od mesa.

KRIŽEV POT – v nedeljo, 8. 3. – Zakonska skupina   

                       - v nedeljo, 15. 3. ob 10. uri vodijo člani ŽPS.

Križev pot na Ptujski Gori vsako postno nedeljo ob 15. uri. Vabljeni!

 II. VEROUK  - redno po urniku. Vaje OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.45. uri.

 III SEMINAR nove evangelizacije – dvorana minoritskega samostana, vsak postni torek ob 19. uri. (Sveta maša je ob 18. uri). 10. 3.  -  G. Anton Marinko – Božja ljubezen razodeta v Jezusu Kristusu

 IV. Srečanje sodelavcev župnijskih Karitas  dekanij Ptuj in Zavrč, bo v torek 10. 3. ob 19. uri pri nas v naši župniji.

 V. SVETOURBANSKO LETO: petek, 13. 3. 2020 bo ob 18. uri sveta maša in po maši:  ŽUPNIJA DANES in v PRIHODNOSTI. Dekan in župnik župnije Mozirje g. Sandi Koren  s sodelavci. LEPO VABLJENI!

 VI. IZBIRA ČLANOV ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET  (ŽPS) za obdobje 2020 – 2025 bo v nedeljo, 22. 3. 2020. Radi molimo za pravo izbiro.

 VII. NAVODILA SŠK za preprečevanje širjenje koronavirusa COVID-19:

8. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:

a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.

b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.

c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: JIRŠOVCI I (od Petriča do Lovreca)

VERSKI TISK: DRUŽINA

Zupnik | Tuesday 10 March 2020 - 08:10 am | | Default

I  POSTNI ČAS:  – pepelnica – strogi post, priprava na veliko noč – poseben čas milosti: več molitve, dobrih del in odpovedi.…    Akcija Karitas – 40. dni brez alkohola… ob postnih petkih – zdržek od mesa.

KRIŽEV POT – v nedeljo, 1. 3. ob 10. uri vodijo sodelavci Karitas.

                        - v nedeljo, 8. 3. – Zakonska skupina

Križev pot na Ptujski Gori vsako postno nedeljo ob 15. uri. Vabljeni!

 II. VEROUK  - redno po urniku. Vaje OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.45. uri.

 III SEMINAR nove evangelizacije – dvorana minoritskega samostana, vsak postni torek ob 19. uri. (Sveta maša je ob 18. uri). 3. 3.  -  G. Dušan Todorovič – Moč Jezusovega telesa in krvi.

 IV V petek, 6. 3. PRVI PETEK in obisk bolnikov, v soboto, 7. 3. PRVA SOBOTA – molitvena ura in srečanje MOLITVENE SKUPINE.

 V PRIPRAVA ZA KRST bo v petek, 6. 3. ob 18.30. Seja ŽPS pa v petek, 6. 3. ob 19.30.

 VI. IZBIRA ČLANOV ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET  (ŽPS) za obdobje 2020 – 2025 bo v nedeljo, 22. 3. 2020. Radi molimo za pravo izbiro.

 VII. NAVODILA SŠK za preprečevanje širjenje koronavirusa COVID-19:

8. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:

a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.

b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.

c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: JANEŽOVSKI VRH I (od št. 1 do št 25.)

 VERSKI TISK: DRUŽINA, Ognjišče

Zupnik | Sunday 01 March 2020 - 7:16 pm | | Default