I  SVETE MAŠE: Svete maše so po navodilih naših škofijskih voditeljev lahko ob navzočnosti vernih. Omejitve: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

3. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

•       Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. •       Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
•       Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda. Če je kaj potrebno, če je le mogoče,  urejajte po telefonu 041 402 468, oz. spletni strani: joze.skofic@gmail.com. Ali pa posamič v župnijski pisarni.  Tudi svete maše lahko naročite na ta način.

Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve… Bog povrni.

II. VEROUK: Veroučenci naj se učijo, v kolikor so pozabili, tudi molitve. So objavljene na spletni strani župnije. Zaključek verouka: veroučenci skupaj s starši prinesejo zvezek z nalogami (vsaj 26), vprašani bodo molitve; (najbolj sigurno me najdete po sveti maši). Ne oddajajte zvezkov v nabiralnik!?

 III. 25. 7. – KRIŠTOFOVA nedelja – blagoslov avtomobilov in drugih prevoznih sredstev bo po obeh svetih mašah. Bog povrni za darove, ki jih ob tem namenjate misijonom in misijonarjem.

 IV. S 1. avgustom 2021 po dekretu našega nadškofa sprejemam kot župnijski upravitelj še župnijo Sv. Bolfenka v Trnovski Vasi. Tam bo sveta maša ob nedeljah in praznikih ob 8.30. Molimo in prosimo za nove duhovne poklice.

 V. Molimo, da se stanje glede virusa čim prej uredi…                                             

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu:  GOMILCI 

Verski tisk: Družina

OKLIC: Toplak - Janžekovič

Zupnik | Monday 26 July 2021 - 05:18 am | | Default

I  SVETE MAŠE: Svete maše so po navodilih naših škofijskih voditeljev lahko ob navzočnosti vernih. Omejitve: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

3. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

•       Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
•       Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
•       Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Če je kaj potrebno, če je le mogoče,  urejajte po telefonu 041 402 468, oz. spletni strani: joze.skofic@gmail.com. Ali pa posamič v župnijski pisarni.  Tudi svete maše lahko naročite na ta način.

Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve… Bog povrni. 

Hvala tudi za darove pri svetih mašah. 

II. VEROUK: Veroučenci naj se učijo, v kolikor so pozabili, tudi molitve. So objavljene na spletni strani župnije. Zaključek verouka: veroučenci skupaj s starši prinesejo zvezek z nalogami (vsaj 26), vprašani bodo molitve; (najbolj sigurno me najdete po sveti maši). Ne oddajajte zvezkov v nabiralnik!?

 III. 25. 7. – KRIŠTOFOVA nedelja – blagoslov avtomobilov in drugih prevoznih sredstev bo po obeh svetih mašah. Bog povrni za darove, ki jih ob tem namenjate misijonom in misijonarjem.

 IV. S 1. avgustom 2021 po dekretu našega nadškofa sprejemam kot župnijski upravitelj še župnijo Sv. Bolfenka v Trnovski Vasi. Molimo in prosimo za nove duhovne poklice.

 V. Molimo, da se stanje glede virusa čim prej uredi…

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu:  GOMILCI

 Verski tisk: Družina, Novi svet

OKLIC:

Zupnik | Sunday 18 July 2021 - 9:29 pm | | Default

I  SVETE MAŠE: Svete maše so po navodilih naših škofijskih voditeljev lahko ob navzočnosti vernih. Omejitve: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

3. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

•       Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
•       Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
•       Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

 Če je kaj potrebno, če je le mogoče,  urejajte po telefonu 041 402 468, oz. spletni strani: joze.skofic@gmail.com. Ali pa posamič v župnijski pisarni.  Tudi svete maše lahko naročite na ta način.

Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve… Bog povrni. 

Hvala tudi za darove pri svetih mašah.

 II. VEROUK: Veroučenci naj se učijo, v kolikor so pozabili, tudi molitve. So objavljene na spletni strani župnije. Zaključek verouka: veroučenci skupaj s starši prinesejo zvezek z nalogami (vsaj 26), vprašani bodo molitve; (najbolj sigurno me najdete vsak dan po sveti maši). Ne oddajajte zvezkov v nabiralnik!?

 III. MNOŽIČNO CEPLJENJE NENAROČENI – mobilne enote. DESTRNIK – Gasilski dom v sredo, 14. 7. 2021 od 7.30 do 9.30. Vabljeni! (vzemite listič z vabilom)

 IV. Molimo, da se stanje glede virusa čim prej uredi…                                     

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DRSTELJA I (od št. 1 do št. 25)

 Verski tisk: Družina

Zupnik | Sunday 11 July 2021 - 9:15 pm | | Default

I  SVETE MAŠE: Svete maše so po navodilih naših škofijskih voditeljev lahko ob navzočnosti vernih. Omejitve: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

3. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

•       Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
•       Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
•       Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

 

Če je kaj potrebno, če je le mogoče,  urejajte po telefonu 041 402 468, oz. spletni strani: joze.skofic@gmail.com. Ali pa posamič v župnijski pisarni.  Tudi svete maše lahko naročite na ta način.

Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve… Bog povrni. 

Hvala tudi za darove pri svetih mašah.

 II. VEROUK: Veroučenci naj se učijo, v kolikor so pozabili, tudi molitve. So objavljene na spletni strani župnije. Zaključek verouka: veroučenci skupaj s starši prinesejo zvezek z nalogami (vsaj 26), vprašani bodo molitve; (najbolj sigurno me najdete vsak dan po sveti maši). Ne oddajajte zvezkov v nabiralnik!?

 III. Molimo, da se stanje glede virusa čim prej uredi…                                   

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DOLIČ I (od št. 1 do št. 20)

Zupnik | Sunday 04 July 2021 - 12:42 pm | | Default