I SVETE MAŠE so po navodilih lahko ob navzočnosti vernih. Treba je nositi maske, si razkuževati roke in se držati primerne razdalje ...

Kar je treba, urejajte, če je le mogoče, po telefonu (041 402 468) oziroma po elektronski pošti: joze.skofic@gmail.com ali osebno v župnijski pisarni. Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve … Bog povrni.

 II VEROUK … Veroučenci naj se učijo, če so jih pozabili, tudi molitve. Naj seveda tudi molijo. Molitve so objavljene na spletni strani župnije Sv. Urban.

Zaključek verouka za veroučence, ki še nimajo zaključene ocene oziroma je ta neuspešna, naj bo opravljen vsaj do zadnje nedelje v avgustu, to je do danes. Skupaj s starši naj prinesejo zvezek z rešenimi nalogami (vsaj 26); vprašani bodo molitve. Zvezkov ne oddajajte v nabiralnik.

 III Zaobljubljeno romanje ptujske dekanije na SVETE GORE bo v soboto, 4. 9. 2021. Ker zaradi epidemioloških razmer ne more biti organizirano z avtobusom, vas vabim, da se tja odpravite z lastnim prevozom. Vabljeni!

IV Z VEROUKOM začnemo s popoldanskim srečanjem za starše in veroučence v cerkvi. Pri Sv. Urbanu bo v ponedeljek, 20. 9., pri Sv. Bolfenku v torek, 21. 9. Prisotnost otrok in staršev kaže resnost zavzemanja za vero in verouk.

V V petek, 3. 9., je PRVI PETEK; v obeh župnijah bo obisk bolnikov. Če kdo še želi prejeti zakramente na domu, se/jih prijavite. V soboto, 4. 8., je PRVA SOBOTA; pri Sv. Urbanu bosta molitvena ura in srečanje MOLITVENE skupine.

VI VABILO - Društvo kmetic Destrnik prireja prikaz dokumentarnega filma »Od koruznega zrna do izdelka«.

Prireditev bo potekala  v petek, 3. 9. 2021, ob 19.30 uri, pred gasilskim domom na Destrniku - na prostem.  Vabljeni!

VI Cerkev čistijo in krasijo ter očistijo župnišče v prihodnjem tednu:

Sv. Urban – JIRŠOVCI I (od Petriča do Lovreca);

Sv. Bolfenk – ČRMLJA.                                      

Zupnik | Sunday 29 August 2021 - 10:35 am | | Default

I SVETE MAŠE so po navodilih lahko ob navzočnosti vernih. Treba je nositi maske, si razkuževati roke in se držati primerne razdalje ...

Kar je treba, urejajte, če je le mogoče, po telefonu (041 402 468) oziroma po elektronski pošti: joze.skofic@gmail.com ali osebno v župnijski pisarni. Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve … Bog povrni.

 II VEROUK … Veroučenci naj se učijo, če so jih pozabili, tudi molitve. Naj seveda tudi molijo. Molitve so objavljene na spletni strani župnije Sv. Urban.

Zaključek verouka za veroučence, ki še nimajo zaključene ocene oziroma je ta neuspešna, naj bo opravljen vsaj do zadnje nedelje v avgustu, to je do 29. 8. Skupaj s starši naj prinesejo zvezek z rešenimi nalogami (vsaj 26); vprašani bodo molitve. Zvezkov ne oddajajte v nabiralnik.

 III Srečanje MOLITVENE SKUPINE in MOLITVENA URA pri Sv. Bolfenku bosta v petek, 27. avgusta 2021, ob 19. uri. Vabljeni!

IV Zaobljubljeno romanje ptujske dekanije na SVETE GORE bo v soboto, 4. 9. 2021. Ker zaradi epidemioloških razmer ne more biti organizirano z avtobusom, vas vabim, da se tja odpravite z lastnim prevozom. Vabljeni!

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu:  

Sv. Urban – JIRŠOVCI I (od Petriča do Lovreca);

 Sv. Bolfenk – 

Verski tisk: Družina, Gla župnij       (našel se je avtomobilski ključ, pa ženska torbica???)              

Zupnik | Sunday 22 August 2021 - 11:49 am | | Default

I SVETE MAŠE so po navodilih lahko ob navzočnosti vernih. Treba je nositi maske, si razkuževati roke in se držati primerne razdalje ...

Kar je treba, urejajte, če je le mogoče, po telefonu (041 402 468) oziroma po elektronski pošti: joze.skofic@gmail.com ali osebno v župnijski pisarni. Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve … Bog povrni.

 II VEROUK … Veroučenci naj se učijo, če so jih pozabili, tudi molitve. Naj seveda tudi molijo. Molitve so objavljene na spletni strani župnije Sv. Urban.

Zaključek verouka za veroučence, ki še nimajo zaključene ocene oziroma je ta neuspešna, naj bo opravljen vsaj do zadnje nedelje v avgustu, to je 29. 8. Skupaj s starši naj prinesejo zvezek z rešenimi nalogami (vsaj 26); vprašani bodo molitve. Zvezkov ne oddajajte v nabiralnik.

III 15. avgust – praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA – veliki šmaren je največji Marijin praznik. Želim lepo in duhovno bogato praznovanje.

Pri Sv. Bolfenku bo pri sveti maši tradicionalni BLAGOSLOV CVETJA IN ZELIŠČ za čaj, ki ga pripravljajo sodelavci Karitas. Bog povrni sodelavcem Karitas in za vaše darove…

IV ROKOVO, v nedeljo, 16. avgusta – je za župnijo Sv. Urbana – Destrnik CELODNEVNO ČEŠČENJE Svetega Rešnjega Telesa.  Izpostavitev Najsvetejšega bo ob 6.30, zaključek pa ob 17. uri.

Po vaseh vabljeni po naslednjih urah: 8.–9.: Jiršovci, Gomila, Drstelja, 9.–10.: Grajenščak, Placar in Janežovci,;

11.– 12.:Destrnik, Dolič in Zg. Velovlek, 13.–14.: Vintarovci, 14.–15.: Zasadi, Strmec in Svetinci, 15.–16.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh, 16.–17.: Janežovski Vrh in Gomilci. Lepo vabljeni.

 Če ne morete ob tej uri pa vabljeni ob času, ko lahko.              

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu:  

Sv. Urban – JANEŽOVKI VRH (od št. 1 do št. 25.);

 Sv. Bolfenk –  BIŠEČKI VRH

Verski tisk: Družina,            (našel se je avtomobilski ključ???)                                                    

Zupnik | Sunday 15 August 2021 - 9:18 pm | | Default

I SVETE MAŠE so po navodilih lahko ob navzočnosti vernih. Treba je nositi maske, si razkuževati roke in se držati primerne razdalje ...

Kar je treba, urejajte, če je le mogoče, po telefonu (041 402 468) oziroma po elektronski pošti: joze.skofic@gmail.com ali osebno v župnijski pisarni. Tudi svete maše lahko naročite tako. Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve … Bog povrni.

 II VEROUK … Veroučenci naj se učijo, če so jih pozabili, tudi molitve. Naj seveda tudi molijo. Molitve so objavljene na spletni strani župnije Sv. Urban. Zaključek verouka za veroučence, ki še nimajo zaključene ocene oziroma je ta neuspešna, naj bo opravljen vsaj do zadnje nedelje v avgustu, to je 29. 8. Skupaj s starši naj prinesejo zvezek z rešenimi nalogami (vsaj 26); vprašani bodo molitve. Zvezkov ne oddajajte v nabiralnik.

 III 15. avgust – praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA – veliki šmaren je največji Marijin praznik. Slovenci se imamo za Marijin narod. O zaupanju v Marijo pričajo številne božjepotne cerkve, svetišča, znamenja … Ne dopustimo, da praznik odide mimo in nas pusti »prazne« …, zato vabljeni k sveti maši in pobožnostim v domačo cerkev ali romarsko svetišče. Pri vseh mašah bo posvetitev Mariji.

Pri Sv. Bolfenku bo pri sveti maši tradicionalni BLAGOSLOV CVETJA IN ZELIŠČ za čaj, ki ga pripravljajo sodelavci Karitas. K blagoslovu lahko prinesete tudi svoje cvetje in zelišča. Darovi ob tem so namenjeni Karitas. Bog povrni.

V Za župnijo Sv. Bolfenk – delovna akcija – ponedeljek, 9. 8. ob 9. uri. Vabljen!

VI Molimo, da se stanje glede virusa čim prej uredi …                   

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu:  Sv. Urban – JANEŽOVCI;

 Sv. Bolfenk – --

Verski tisk: Družina,

Zupnik | Monday 09 August 2021 - 05:29 am | | Default

I  SVETE MAŠE: Svete maše so po navodilih naših škofijskih voditeljev lahko ob navzočnosti vernih. Omejitve: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

•       Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. •       Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
•       Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Če je kaj potrebno, če je le mogoče,  urejajte po telefonu 041 402 468 oz. po el. pošti: joze.skofic@gmail.com. Ali pa posamič v župnijski pisarni.  Tudi svete maše lahko naročite na ta način.  Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve… Bog povrni.

II. VEROUK: Veroučenci naj se učijo, v kolikor so pozabili tudi molitve. In seveda tudi molijo. Molitve so objavljene na spletni strani župnije Sv. Urban.

Zaključek verouka za veroučence župnije Sv. URBANA: veroučenci skupaj s starši prinesejo zvezek z nalogami (vsaj 26), vprašani bodo molitve; (najbolj sigurno me najdete po sveti maši). Ne oddajajte zvezkov v nabiralnik!?

Zaključek verouka za veroučence župnije Sv. BOLFENKA. Večina vas je zaključila pri g. župniku Francu Mlakarju in pri s. Zaliki. V kolikor kdo še nima urejeno, ni ocenjen, velja kot za veročence Sv. Urbana. Skupaj s starši prinesete delovni zvezek z nalogami in vprašani boste molitve.

 III. 25. 7. – KRIŠTOFOVA nedelja – Bog povrni za darove, ki jih namenjate misijonom in misijonarjem.

IV. Seja ŽPS Sv. Urbana bo v sredo, 4. 8. ob 19.45. Vabila dobite po elektronski pošti.

Seja ŽPS Sv. Bolfenka bo v petek, 6. 8. ob 19.45. Vabila dobite v zakristiji.

V. V petek, 6. 8., je PRVI PETEK in obisk bolnikov v obeh župnijah. Če kdo še želi prejeti zakramente na domu, jih prijavite. V soboto, 7. 8., je PRVA SOBOTA, pri Sv. Urbanu molitvena ura in srečanje MOLITVENE skupine.

VI. Molimo, da se stanje glede virusa čim prej uredi …                 

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu:  Sv. Urban – GRAJENŠČAK;

 Sv. Bolfenk – ZGORNJI BIŠ

Verski tisk: Družina, Ognjišče, Glasnik, Glas župnij

Zupnik | Sunday 01 August 2021 - 8:30 pm | | Default