I. SLOVESNOST SVETE BIRME – 21. 4. 2014 ob 10. uri. 37 birmancev, ki jih priporočamo v molitev.

 II. VEROUK  - velikonočne počitnice.

 III. CVETNA NEDELJA – Bog povrni gasilcem obeh društev za butare ob križu.

 
 IV. VELIKI TEDEN –  Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri obredih, molivcem ob božjem grobu,  pevcem, pritrkovalcem, svečarjem, ministrantom, mežnarjem vsem, ki ste počistili cerkev, župnišče in okolico, jo okrasili…

V. Vabljeni k ogledu razstave, ki so jo pripravili iz DRUŠTVA KMETIC, v župnišču.

 VI. Lesena obloga v prezbiteriju – hvala g. Branku Horvatu in sodelavcem za hitro izvedbo. prezbiterij je dobil novo lepo podobo.   

VERSKI TISK: Zgibanka - Molitev za nove duhovne poklice.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče: DOLIČ I (od št. 1. do 20)

Zupnik Friday 25 April 2014 - 07:42 am | | Default