VELIKI TEDEN – maše in obredi. Lepo vabljeni!    Velikonočna razstava Društva kmetic bo v župnišču.

I.  PEVSKI ZBOR ima vaje v torek, 31. mar. ob 20. uri. OTROŠKI ZBOR v nedeljo ob 9.30.

II. VEROUK  je redno po urniku - spoved.

III. V nedeljo, 29. marca je CVETNA NEDELJA. Ob 10. uri bo blagoslov zelenja pred cerkvijo. Velikonočno SPOVEDOVANJE – v nedeljo, 29. 3. bo na voljo tuj povednik. Spoved bolnikov in starejših bo v ponedeljek, 30. 3. – prijavite jih. Priložnost za spoved pa je tudi vsak dan pred sveto mašo.

IV. VELIKI TEDEN – vabljeni k mašam in obredom VELIKEGA ČETRTKA in k molitveni uri, velikega PETKA IN SOBOTE, in sicer vsak večer ob 19. uri, ter k  VELIKONOČNI PROCESIJI na VELIKO NOČ ob 7. uri – prav gotovo pa k sveti maši! Lepo vabljeni!   VELIKI TEDEN naj bo velik tudi za našo vero in odnos do Kristusa.

V. MOLITEV OB BOŽJEM GROBU na Veliko soboto, 4. apr, se prosim udeležite v čim večjem številu iz vsake vasi. Blagoslov jedil je po ustaljenem redu: Potrudimo se, da ne bo Jezus v cerkvi sam …

MOLITVE pred Najsvetejšim v cerkvi

9.–10.: Jiršovci in Gomila

10.–11.: Drstelja in Grajenščak

11.–12.: Placar in Janežovci

12.–13.: Levanjci, Desenci, Zg. Velovlek

13.–14.: Destrnik in Dolič

14.–15.: Vintarovci

15.–16.: Zasadi, Svetinci in Strmec

16.–17.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh

17.–18.: Janežovski Vrh in Gomilci

18.–19.: vsi tisti, ki se molitev niso mogli udeležiti čez dan

Blagoslov jedi…

8.30, 12.30, 17.00: v cerkvi

9.00: pri Belečevi kapeli

9.30: pri Krambergerjevi kapeli

10.00: pri Kosovi kapeli

10.30: pri kapeli v Svetincih

11.00: pri Pihlarjevi kapeli

11.15: pri Vrtičevi kapeli

11.45: pri Murkovi kapeli

13.00: pri Koglarjevi kapeli

13.30: pri kapeli v Janežovcih

14.00: pri Potočnikovem križu

14.30: pri Severjevi kapeli v Placarju

15.00: pri Zagorškovem križu

       VERSKI TISK: Družina, Ognjišče, Glasnik, Prijatelj

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: VSA ŽUPNIJA – v sredo ob 15. uri. Vabljeni!

Zupnik Monday 30 March 2015 - 10:41 pm | | Default