I.  VEROUK  - počitnice. 

 II.  Vaje OTROŠKEGA zbora so v nedeljo ob 8.30.

 Srečanje MLADIH – ANIMATORJEV bo v soboto, 18. 6. ob 18. uri. Vabljeni!

 III. MOLITEV ZA DOMOVINO. Pri obeh svetih mašah v nedeljo, 19. 6. Vabljeni! Radi molimo tudi za našo domovino in njene ljudi.

 IV. ORATORIJ bo od 29. 6. do 3. 7. Prijavnice so v zakristiji oz. župnišču. Vabljeni.

 V. ŽUPNIJSKI ŠPORTNI DAN, bo v nedeljo, 19. 6. ob 15. uri pri piceriji Mica v Janežovcih. Lepo vabljeni!

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: JIRŠOVCI I (od Petriča do Lovreca)

 VERSKI TISK: Družina

Zupnik Wednesday 15 June 2016 - 07:42 am | | Default