I VEROUK  je redno po urniku.

 II Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo ____________________________.

        Vaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob  8.45 uri.

 III Srečanje sodelavcev KARITAS, bo danes po deseti sveti maši

 IV  V nedeljo, 11. 11.: MARTINOVA nedelja – po obeh svetih mašah bo pogostitev s kruhom, pecivom in z drugimi dobrotami na župnijskem dvorišču.

Dobre gospodinje in vinogradniki, prošeni za dobrote. Tradicionalno bo tudi pokušnja mladih vin. Vabljeni!

 V. Duhovniški dnevi. V prihodnjih dneh bom na t.i. duhovniških dnevih z nadškofom Alojzijem Cviklom na Pohorju.

 VI. ZAHVALNA NEDELJA – Ob nadškofovi zahvali se zahvaljujem tudi kot tukajšnji župnik vsem Vam, za nesebično pomoč meni osebo in župniji v molitvi, delu in darovom. Bog povrni!

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: VINTAROVCI I (od št. 1 do št. 31)

 VERSKI TISK: Novi svet,   Marijanski koledar in Pratika

Zupnik Sunday 04 November 2018 - 12:53 pm | | Default