I. Postni čas:  VELIKI TEDEN. Družinski križev pot k sv. Ani bo danes ob 15. uri.

II.  VEROUK  - počitnice.  Veroučenci lepo vabljeni k obredom velikega tedna k svetim mašam.             

Srečanje za starše in veroučence 3. razreda bo v nedeljo, 14. 4. po sveti maši ob 10. uri.

III.  Vaje ŽUPNIJSKEGA pevskega zbora bodo danes, v nedeljo, 14. 4.  zvečer ob 19. uri.

 vvvVaje OTROŠKEGA zbora so ob nedeljah ob 9.00.

IV. CVETNA NEDELJA -  Hvala GASILCEM obeh društev za butare pred cerkvijo. Velikonočno SPOVEDOVANJE – na voljo je spovednik.   Spoved bolnikov in starejših bo v ponedeljek, 15. 4. – prijavite jih.

Priložnost za spoved pa je tudi vsak dan pred sveto mašo in na Ptuju v kloštru.

V. VELIKI TEDEN – vabljeni k mašam in obredom VELIKEGA ČETRTKA in k molitveni uri, velikega PETKA IN SOBOTE, in sicer vsak večer ob 19. uri, ter k  VELIKONOČNI PROCESIJI na VELIKO NOČ ob 7. uri – prav gotovo pa k sveti maši! Lepo vabljeni!   VELIKI TEDEN naj bo velik tudi za našo vero in odnos do Kristusa.

VI. MOLITVE OB BOŽJEM GROBU na veliko soboto, 20. aprila se prosim udeležite v čim večjem številu iz vsake vasi. Blagoslov jedil je po ustaljenem redu: Potrudimo se, da Jezus v cerkvi ne bo sam …

MOLITVE pred Najsvetejšim v cerkvi

9.–10.: Jiršovci in Gomila

10.–11.: Drstelja in Grajenščak

11.–12.: Placar in Janežovci

12.–13.: Levanjci, Desenci, Zg. Velovlek

13.–14.: Destrnik in Dolič

14.–15.: Vintarovci

15.–16.: Zasadi, Svetinci in Strmec

16.–17.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh

17.30 –19.: Janežovski Vrh in Gomilci

in vsi tisti, ki se molitev niso mogli udeležiti čez dan

Blagoslov jedi

8.30, 12.30, 17.00: v cerkvi

9.00: pri Belečevi kapeli (Podpršak)

9.30: pri Krambergerjevi kapeli (Trnovski Vrh)

10.00: pri Kosovi kapeli (Ločki vrh)

10.30: pri kapeli v Svetincih

11.00: pri Pihlarjevi kapeli (Levanjci)

11.15: pri Vrtičevi kapeli (Zg. Velovlek)

11.45: pri Murkovi kapeli (Zagaji)

13.00: pri Koglarjevi kapeli (Zg. Velovlek)

13.30: pri kapeli v Janežovcih

14.00: pri Potočnikovem križu (Jiršovci)

14.30: pri Severjevi kapeli v Placarju

15.00: pri Zagorškovem križu (Drstelja)

VII. SEMINAR nove evangelizacije – dvorana minoritskega samostana, vsak postni torek ob 19. uri.

16. 4. – g. Toni Kmet– Krst v Svetem Duhu. VELOKONOČNA razstava  Društva kmetic v župišču.

Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče: VSA ŽUPNIJA v sredo, 17. 4. ob 15. uri.

VERSKI TISK: Družina,

Zupnik Monday 15 April 2019 - 08:23 am | | Default