I SVETE MAŠE so po navodilih lahko ob navzočnosti vernih. Treba je nositi maske, si razkuževati roke in se držati primerne razdalje ...

Kar je treba, urejajte, če je le mogoče, po telefonu (041 402 468) oziroma po elektronski pošti: joze.skofic@gmail.com ali osebno v župnijski pisarni. Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve … Bog povrni.

 II VEROUK … Veroučenci naj se učijo, če so jih pozabili, tudi molitve. Naj seveda tudi molijo. Molitve so objavljene na spletni strani župnije Sv. Urban.

Zaključek verouka za veroučence, ki še nimajo zaključene ocene oziroma je ta neuspešna, naj bo opravljen čim prej. 

III Z VEROUKOM začnemo s popoldanskim srečanjem za starše in veroučence v cerkvi. Pri Sv. Urbanu bo v ponedeljek, 20. 9., pri Sv. Bolfenku v torek, 21. 9. Prisotnost otrok in staršev kaže resnost zavzemanja za vero in verouk. Srečanja bodo po triadah: ob 16., 17. in 18. uri. Na srečanju bodo na voljo knjige in delovni zvezki (drugače jih sami kupite v katoliških knjigarnah), naročite lahko Mavrico, za večje pa Ognjišče oziroma Najst. O višini daru za verouk se bomo dogovorili na dekanijski ravni v sredo, 8. septembra.

Dar za verouk je prispevek župniji, ki skrbi, da so veroučni prostori primerni za poučevanje, ogrevani, da verouk poteka nemoteno, da moremo vsaj malo nagraditi katehete … Župnije so v zadnjem obdobju (korone) imele velik izpad dohodkov (ni bilo maš in ne nabirk …), pa je kljub temu bilo treba poravnati sprotne stroške (elektriko, vodo, zavarovanje, obnove …). Vsak dober dar, še tako majhen, šteje in pomaga …

IV VEČER za mlade bo v soboto, 11. 9., ob 19. uri v mariborski stolnici: sveta maša, molitveno-glasbeni večer … Vabljeni! Prav tako mladi vabljeni na STIČNO mladih v soboto, 18. 9. 2021.

VI Cerkev čistijo in krasijo ter očistijo župnišče v prihodnjem tednu:

Sv. Urban – JIRŠOVCI I (od Petriča do Lovreca);

Sv. Bolfenk –

VERSKI TISK: Družina, Liturgični zvezek in otroci pridite po listek z mislijo nedelje

Zupnik Sunday 05 September 2021 - 9:45 pm | | Default