I SVETE MAŠE so po navodilih lahko ob navzočnosti vernih. Treba je nositi maske, si razkuževati roke in se držati primerne razdalje ... Kar je treba, urejajte, če je le mogoče, po telefonu (041 402 468) oziroma po elektronski pošti: joze.skofic@gmail.com ali osebno v župnijski pisarni. Prav lepa hvala vsem, ki ste darovali ali darujete za svete maše, potrebe cerkve … Bog povrni.

II V petek, 17. septembra, bo po sveti maši pri Sv. Bolfenku molitvena ura. Vabljeni.

 III VEROUK … Veroučenci naj se učijo, če so jih pozabili, tudi molitve. Naj seveda tudi molijo. Molitve so objavljene na spletni strani župnije Sv. Urban.

Zaključek verouka za veroučence, ki še nimajo zaključene ocene oziroma je ta neuspešna, naj bo opravljen čim prej. Pri prvi veroučni uri in tudi pozneje bomo kateheti preverjali, kdo ima urejeno in kdo ne … Vsaj nekaj je vseeno treba narediti tudi za verouk …

IV Z VEROUKOM začnemo s popoldanskim srečanjem za starše in veroučence v cerkvi. Pri Sv. Urbanu bo v ponedeljek, 20. 9., pri Sv. Bolfenku v torek, 21. 9. Prisotnost otrok in staršev kaže resnost zavzemanja za vero in verouk. Srečanja bodo po triadah: ob 16. uri (1., 2. in 3. razred), ob 17. uri (4., 5. in 6. razred) in ob 18. uri (7., 8. in 9. razred). Na srečanju bodo na voljo knjige in delovni zvezki (drugače jih sami kupite v katoliških knjigarnah); naročite lahko Mavrico, za večje pa Ognjišče oziroma Najst.

Poskrbimo, da bodo veroučenci že prvo uro imeli knjigo in delovni zvezek. Priporočeni dar za verouk je 30 evrov na družino, in to ne glede na število otrok. O namenih tega daru sem pisal že v prejšnjem Glasu župnij. Če kdo res ne more prispevati, povejte …

Kako bo z urnikom, še ne vem. Upam, da ga čim bolje uskladimo s šolo in posledično tudi s šolskim avtobusom. Glede pogojev obiska spremljajmo navodila NIJZ. Želel bi, da bi starši bolj spremljali verouku. Da se otroka samo pošlje, je premalo. Z njim molite; ob tem slišite, ali molitve zna. Poglejte, ali ima narejene naloge …; da o obisku svete maše, ki je najpomembnejši verouk, sploh ne pišem.

V Mladi, vabljeni na STIČNO mladih v soboto, 18. 9. 2021. Informacije najdete na spletni strani STIČNA MLADIH.

ČIŠČENJE in KRAŠENJE: Sv. Urban – LEVANJCI I (od št. 1 do št. 16); Sv. Bolfenk – LOČIČ;

VERSKI TISK: Družina, Liturgični zvezek, litki, Novi svet, Glas župnij

Zupnik Monday 13 September 2021 - 06:01 am | | Default