I.  LETO VERE  - utrjujmo vero z molitvijo in branjem Svetega pisma.

 II. VEROUK je samo še za 3. in 5. raz.

            MLADI – animatorji imajo srečanje v soboto, 8. jun ob 18.00 uri.

 III. Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah, ob 8.30.

           Vaje ŽUPNIJSKEGA ZBORA – v petek, 7. jun ob 20. uri.

 IV. srečanje SVETOPISEMSKE skupine, bo v ponedeljek, 3. jun ob 19.30.

  V. 7. junij - prvi petek – obisk bolnikov.

 VI. ŽUPNIJSKO ROMANJE – v soboto, 8. jun. Petrovče, Prebold, Gora Oljka, Mozirje in Nazarje. Odhod avtobusa bo ob 7.30. Malico vzamemo s seboj. Prispevek za prevoz je 9 €. Še so prosta mesta.

 VII. Oratorij bo od 26. do 30 junija. Prijavnice dobite v zakristiji oz. župnišču.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: VINTAROVCI II. ( Vintarovški vrh)

VERSKI TISK: Družina

 

Zupnik Sunday 02 June 2013 - 10:24 pm | | Default