I.  LETO VERE  - utrjujmo vero z molitvijo in branjem Svetega pisma.

 II. VEROUK je samo še za 5. raz. – ponedeljek ob 7.40

    MLADI – animatorji imajo srečanje v soboto, 15. jun ob 18.00 uri.

 III. Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah, ob 8.30.

 IV. srečanje SVETOPISEMSKE skupine, bo v ponedeljek, 10. jun ob 19.30.

  V. Oratorij bo od 26. do 30 junija. Prijavnice dobite v zakristiji oz. župnišču.

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: ZASADI

 
 VERSKI TISK: Družina, Glasnik, Prijatelj

 

 

OKLIC: Cafuta – Krajnc

 

Zupnik Monday 10 June 2013 - 08:44 am | | Default