I. Vaje Župnijskega pevskega zbora bodo v četrtek, 9. 11. ob 19. uri.

Vaje OTROŠKEGA ZBORA so ob nedeljah ob 8.30.

 II. VEROUK je redno po urniku.  Srečanje MLADIH bo v soboto, 11. 11. ob 10. uri Vabljeni!

 III. ORATORIJSKI DAN za otroke, ki ga pripravljajo mladi bo v soboto, 18. 11. od 9. do 15. ure. Prijavnice lahko dobite v zakristiji ali pa v župnišču. Otroci lepo vabljeni!

 IV.  MARTINOVA NEDELJA bo prihodnjo nedeljo, 12. nov.  Po obeh mašah bo pokušnja vin; vinogradniki prošeni za vino, gospodinje pa za druge dobrote – Bog povrni.

 V. Duhovniški dnevi. V prihodnjih dneh bom na t.i. duhovniških dnevih z nadškofom Alojzijem Cviklom.

 VI. ZAHVALNA NEDELJA – Ob nadškofovi zahvali se zahvaljujem tudi kot tukajšnji župnik vsem Vam, za nesebično pomoč meni osebo in župniji v molitvi, delu in darovom. Bog povrni!

 Cerkev čistijo in krasijo in očistijo župnišče v prihodnjem tednu: DOLIČ I (od št. 1 do 30)

 VERSKI TISK: Marijanski koledar – 2,5 € in Pratika 5,5 €

Zupnik | Monday 06 November 2017 - 3:25 pm | | Default